Επιταγές κατάρτισης από το ΑΚΕΘ

Επιταγές κατάρτισης από το ΑΚΕΘ

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ενημερώνει

τους ενδιαφερόμενους που είχαν κάνει αίτηση τον Απρίλιο-Μάιο 2012, πως αναρτήθηκε νέος πίνακας επιτυχόντων στο https://www.voucher.gov.gr/program/oaed1-results.  
Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ώρες και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα της τάξεως των 500€. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).
Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και  η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν  θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Χρήση διαδικτύου
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων

Οι επιπλέον παροχές που προσφέρει το «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» σε όσους το επιλέξουν είναι οι ακόλουθες:

  1. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης προς και από το ΚΕΚ
  2. Δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας πέραν των υποχρεωτικών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πιστοποίησης.
  3. Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, cd`s αυτοεκπαίδευσης, κωδικός πρόσβασης σε σύστημα τηλεκατάρτισης, δωρεάν συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης)

Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 24310-24697 & 2431079767.