ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ  ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Εργολάβος διεκδικεί τα χρήματά του (45.000 €), για έργο στον πρώην Δήμο Φαλώρειας...

Σε πλειστηριασμό, εφόσον τελεσιδικήσει η υπόθεση (αν και ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ανακοπή κλπ.) θα βγουν δυο δημοτικά ακίνητα. Το έργο είχε εκτελεστεί από Τρικαλινό εργολάβο, τον Δεκέμβριο του 2010, ήταν από τα τελευταία της πάλαι ποτέ Δημαρχιακής Αρχής Φαλώρειας και αφορούσε καθαρισμό καναλιών και μεταφορά μπαζών.