Πρόγραμμα για άνεργους νέους, μέσω ΑΚΕΘ

Πρόγραμμα για άνεργους νέους, μέσω ΑΚΕΘ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους

σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα:«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».

Το πρόγραμμα αφορά:

·         άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

·         επιχειρήσειςτου ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να προσλάβουν άτομα με μηδενικό κόστος για 5μηνη πρακτική άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

·         Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών (γεννημένοι μετά την 1.1.1983 μέχρι 31.12.1995)  

·         Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

·         Επιδοτούμενη κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες - Ποσό επιδότησης 400€

·         Επιδοτούμενη  πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της θεωρητικής κατάρτισης - Ποσό επιδότησης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης από 2000€ έως 2300€

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

·         Αξιοποίηση εργαζόμενων για 5 μήνες στην επιχείρηση με μηδενικό κόστος

·         Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση της ανεργίας

·         Επιχορήγησητης επιχείρησης που προβαίνει στη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας για ένα (1) χρόνο με την κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του πρακτικά ασκούμενου

Ο αριθμός των ασκούμενων που μπορεί να δικαιολογήσει η επιχείρηση, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων είναι:

-          Από 0-4 απασχολούμενους, έως 1 άτομο για πρακτική άσκηση

-          Από 5 και πάνω, αριθμός ασκούμενων ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

·         ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: η υποβολή αρχίζει από 15/04/2013

·         ΑΝΕΡΓΟΙ: η υποβολή αρχίζει από15/04/2013 και λήγει την20/5/2013

Οι άνεργοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://www.aketh.gr/voucher29/.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aketh.gr/epix.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα 2431024697, 79767.