Το πλεόνασμα των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Το πλεόνασμα των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων

Εδώ και τρία χρόνια η Δημόσια Εκπαίδευση υφίσταται στη χώρα

μας μία άνευ προηγουμένου υποβάθμιση. Δραματική μείωση των λειτουργικών δαπανών,  έλλειψη δαπανών για τις επισκευές  και κατασκευές νέων σχολικών κτιρίων, αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα  διδασκαλίας, συρρίκνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας,  καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αύξηση του διδακτικού ωραρίου των καθηγητών.  Όλα αυτά με μοναδικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους της εκπαίδευσης όπως επιβάλλουν τα μνημόνια  και ας αποβαίνει αυτό σε βάρος της ποιότητας διδασκαλίας σε βάρος δηλαδή των μαθητών μας. Παρότι  στον  κλάδο  μας τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί περισσότεροι καθηγητές από όσους διορίστηκαν ώστε να μην υπάρχει καν  η μνημονιακή αναλογία της μιας πρόσληψης για κάθε 5 αποχωρήσεις εμφανίζεται  τεχνικά ότι   υπάρχει πλεόνασμα εκπαιδευτικών. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο που καθόρισε τα κενά και τα πλεονάσματα πιστοποιήθηκε ότι στα Τρίκαλα πλεονάζουν λιγότεροι εκπαιδευτικοί από όσους το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας υπολόγιζε. Σαν αιρετοί του κλάδου  προβάλαμε τις συνδικαλιστικές θέσεις της ΟΛΜΕ μειοψηφώντας σε κάθε άλλη επιλογή . Συνυπολογίστηκαν  οι ώρες διδασκαλίας των Projects και του ΣΕΠ (ισοδυναμούν με  18 οργανικές θέσεις) , οι ώρες των υπευθύνων εργαστηρίων,  όσοι αυτοδίκαια θα συνταξιοδοτηθούν έως 31-8-2013 (3 συνάδελφοι) , αλλά και όσοι προτίθενται να το κάνουν έως τότε  (31 συνάδελφοι). Επειδή δε  φέτος εκτός από την εκτίμηση που κάνει το ΠΥΣΔΕ σχετικά με τα κενά και τα πλεονάσματα ανάλογη εκτίμηση κάνει και ο Διευθυντής της Δ.Ε. , συμφωνήσαμε από κοινού ότι η πρόταση  του Διευθυντή θα έχει λιγότερα πλεονάσματα και περισσότερα  κενά από αυτή του ΠΥΣΔΕ.  Με τον τρόπο αυτό μειώθηκαν τα κενά σε σχέση με τους υπολογισμούς του Υπουργείου κατά ογδόντα (80) περίπου άτομα. Όμως και έτσι ο αριθμός των  πλεονασμάτων είναι πλασματικός, διότι πρέπει να καλυφθούν  τα κενά όσων υπηρετούν σε Διοικητικές ή άλλες θέσεις ευθύνης (62 εκπαιδευτικοί), όσων πήραν απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ η υπηρεσία εκτός Τρικάλων (51 εκπαιδευτικοί) και όσων βρίσκονται σε μακροχρόνιες άδεις (6 εκπαιδευτικοί) . Επίσης φέτος είχαν  διατεθεί για να παράσχουν διδακτικό έργο στην Α/θμια ή σε άλλες εκπαιδευτικές δομές συνάδελφοι που το ωράριό τους αντιστοιχεί σε 59 άτομα, χωρίς μάλιστα να καλυφθούν όλες οι απαιτούμενες ανάγκες.  Συνολικά για να καλυφθούν τα κενά αυτά χρειάζονται  178 εκπαιδευτικοί. Επίσης, ας ληφθεί υπόψη ότι  πρέπει να στελεχωθούν  εκπαιδευτικές δομές (των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί όπως σχολικές βιβλιοθήκες, ΓΡΑΣΕΠ κλπ) , οι διοικητικές υπηρεσίες της ΔΔΕ και η γραμματειακή υποστήριξη της πλειοψηφίας των σχολικών μονάδων. Για το λόγο αυτό απαιτούνται εκπαιδευτικοί που το ωράριό τους αντιστοιχεί σε περισσότερα από  60 άτομα. Έτσι λοιπόν φθάνουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι   στα Τρίκαλα δεν περισσεύει κανένας καθηγητής. Τουναντίον σε κάποιες ειδικότητες θα πρέπει να γίνουν αποσπάσεις ή να καλυφθούν  κενά με δεύτερες  αναθέσεις μαθημάτων ή με αναθέσεις σε δεύτερη ειδικότητα ώστε τα σχολεία τη νέα χρονιά να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα.   Και όλα αυτά χωρίς να υπολογιστούν οι συνταξιοδοτήσεις που θα γίνουν από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2013 (περισσότερες από20) καθώς και οι αναμενόμενες αθρόες συνταξιοδοτήσεις μέσα στο 2014.

Τρίκαλα 18-06-2013

Οι αιρετοί στο ΠΥΣΔΕ

Βαρσάνης Βασίλειος
Κίτος Ευάγγελος