Διεθνή

Ο Αγιασμός του Ελαίου Στέψεως του Βασιλέως Καρόλου της Αγγλίας (εικόνες)

Tήν Παρασκευήν 3ην Μαρτίου 2023 ἔλαβε χώραν ἐν Ἱεροσολύμοις ἕν ἱστορικόν γεγονός, ὅπου τό ἔλαιον, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ διά τό χρῖσμα τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως Καρόλου Γ’ εἰς τήν Τελετήν Στέψεως Αὐτοῦ ἐν 6 Μαΐου 2023, ἡγιάσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐν Ἱερουσαλήμ Σεβασμιωτάτου  Hosam Naoum.

 

Ἀκολουθεῖ τό δελτίον τύπου, τό ἐκδοθέν ὑπό τῶν Ἀνακτόρων τοῦ Μπάκιγχαμ:

“Τό ἔλαιον τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ διά τό χρῖσμα τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως ἐν 6 Μαΐου 2023, ἐτελέσθη ἐν Ἱερουσαλήμ σήμερον, Παρασκευήν 3ην Μαρτίου 2023.

Ἡ ἀκολουθία ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱερουσαλήμ καί ὤραν 10.00 π.μ. (GMT+2).

Τό ἔλαιον ἡγιάσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱερουσαλήμ, Αἰδεσιμοτάτου Χουσάμ Ναούμ.

Τό ἔλαιον ἔχει παρασκευασθῆ ἀπό ἐλαίας, αἱ ὁποῖαι συνελέγησαν ἐκ δύο ἐλαιώνων εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, εἰς τήν  Μονήν τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί εἰς τήν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως. Ἡ Μονή τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἶναι ὁ τόπος ταφῆς τῆς προμήτορος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, Πριγκιπίσσης Ἀλίκης τῆς Ἑλλάδος. Αἱ ἐλαῖαι συνεπιέσθησαν  εἰς μικρόν ἐλαιοτριβεῖον πλησίον τῆς πόλεως  Βηθλεέμ.

Τό ἔλαιον ἠρωματίσθη μέ αἰθέρια ἔλαια – σησάμι, τριαντάφυλλον, γιασεμί, κανέλαν, νερολί, βενζόην καί κεχριμπάριον – καθώς καί ἄνθη πορτοκαλιᾶς.

Τό ἔλαιον τῆς Στέψεως ἔχει τήν ἀρχήν αὐτοῦ εἰς τό ἔλαιον, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη εἰς τήν Στέψιν τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ Β΄, ἡ σύστασις τοῦ ὁποίου χρησιμοποιεῖται ἐπί ἑκατονταετίας. Θά χρησιμοποιηθῇ ἐπίσης διά τό χρῖσμα τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τῆς Συζύγου Βασιλίσσης.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury εἶπεν:

Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Τελετῆς Στέψεως, ἦτο ἐπιθυμία μου νά παραχθῇ νέον Ἔλαιον Στέψεως, με χρησιμοποίησιν ἐλαιολάδου ἀπό τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Τοῦτο δηλώνει τόν βαθύν ἱστορικόν δεσμόν μεταξύ τῆς Τελετῆς Στέψεως, τήν Ἀγίαν Γραφήν καί τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἀπό τούς ἀρχαίους βασιλεῖς ἕως σήμερον, οἱ μονάρχαι χρίονται μέ ἔλαιον ἐκ τοῦ ἡγιασμένου τούτου τόπου.  Ἐν ὄψει τῆς προετοιμασίας Στέψεως τοῦ Βασιλέως καί τῆς Συζύγου Βασιλίσσης, δέομαι ὅπως καθοδηγῇ καί ἐνισχύει αὐτούς τό  Ἅγιον Πνεῦμα”.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης