Ελλάδα Ροή

Βήμα – βήμα οι εργασίες που αλλάζουν τη Γέφυρα Πηνειού στα Τέμπη

Αναμφίβολα η παλαιά Γέφυρα Πηνειού αποτελεί σήμα κατατεθέν για την περιοχή των Τεμπών, καθώς ήταν ένα από τα εμβληματικά έργα το οποίο ήδη μετρά 60 χρόνια ζωής.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη δίοδος να μην είναι μέρος της βασικής οδικής σύνδεσης Βορρά – Νότου, καθώς οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη Νέα Εθνική Οδό, όμως η διέλευση συνεχίζονταν από όσους ήθελαν να κινηθούν από την Παλαιά Εθνική Οδό. Παράλληλα, η χρήση της ήταν καθημερινή από κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που διαμένουν ή θέλουν να επισκεφθούν τις Τοπικές Κοινότητες που γειτνιάζουν με την Πιερία.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη – ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί επί 13 μήνες – με στόχο τη θωράκιση και την αναβάθμιση της Γέφυρας Πηνειού. Πλέον ο προγραμματισμός που έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» περιλαμβάνει την παράδοση της «νέας» Γέφυρας στις 31 Ιανουαρίου 2021.

Η larissanet απευθύνθηκε στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» καταγράφοντας βήμα – βήμα όσα έγιναν από την εκκίνηση του έργου, ενώ παρατίθενται όσα μένει ακόμα να προχωρήσουν στην τελική ευθεία αυτής της πορείας, η οποία με την ολοκλήρωσή της είναι δεδομένο ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στην περιοχή και ευρύτερα.

Από την εταιρεία, αρχικά, επισημαίνεται ότι «οι εργασίες στην παλαιά γέφυρα του Πηνειού εντάσσονται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την αναβάθμιση των γεφυρών που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του ’60».

 Η εκκίνηση, οι δυσκολίες και πού βρίσκεται τώρα το έργο –  Προϋπόθεση για την τήρηση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος η ομαλή εξέλιξη των υπολειπομένων εργασιών εν μέσω lockdown λόγω κορωνοϊού

Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να καταγραφεί όσα προέκυψαν από τις έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν η Γέφυρα: «Εντοπίστηκαν φθορές και βλάβες, οι  οποίες απομείωναν την φέρουσα ικανότητα αλλά και την ανθεκτικότητα της κατασκευής. Επιπλέον, οι υπολογιστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι ο υφιστάμενος φορέας δεν μπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών, ιδίως έναντι σεισμικών δράσεων» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Οι  επεμβάσεις  που μελετήθηκαν, σύμφωνα με την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» αφορούσαν σε:

α) ενισχυτικές επεμβάσεις με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι σεισμικών δράσεων και κινητών φορτίων.

β) μέτρα επισκευής για την αποκατάσταση της ανθεκτικότητας της κατασκευής.

Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η πλήρης ανακατασκευή των πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των στηθαίων ασφαλείας, όπως επίσης η ολική αντικατάσταση των εφεδράνων, της στεγάνωσης, των αρμών διαστολής, καθώς και της αποχέτευσης.

Για τη υλοποίηση όλων των παραπάνω προβλέφθηκαν:

  1. Ενίσχυση όλων των προκατασκευασμένων δοκών,
  2. Ενίσχυση των κιβωτίων με κατακόρυφες προεντεταμένες ράβδους,
  3. Αντικατάσταση όλων των παλαιών εφεδράνων μολύβδου από νέα ελαστομεταλλικά εφέδρανα,
  4. Προσθήκη μεταλλικών δικτυωτών συνδέσμων,
  5. Προσθήκη ενός νέου δύσκαμπτου πλαισίου οπλισμένου σκυροδέματος,
  6. Νέα πλάκα επάνω στην υπάρχουσα,
  7. Αποκατάσταση της συνέχειας του φορέα του καταστρώματος με την κατάργηση των ενδιάμεσων αρμών και την κατασκευή νέων πλακών συνέχειας,
  8. Κατασκευή νέων πεζοδρομίων με στηθαία ΕΝ1317,
  9. Τέλος, εκτός από την ενίσχυση του φορέα της γέφυρας, προβλέφθηκαν επεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των καταγεγραμμένων φθορών και βλαβών καθώς και στην προστασία των φερόντων στοιχείων από διάβρωση.

Η πορεία των εργασιών

Σε ότι αφορά την πορεία που ακολούθησαν οι εργασίες, η εταιρεία αναφέρει τα εξής: «Προκειμένου να δημιουργηθεί η μικρότερη δυνατή όχληση των οδηγών, οι εργασίες ξεκίνησαν από τη βάση (θεμέλια και βάθρα) της γέφυρας, όπου και δεν απαιτούνταν η διακοπή της κυκλοφορίας της παλαιάς Εθνικής Οδού, με την εξυγίανση του εδάφους, την κατασκευή νέων υποστυλωμάτων, την προσθήκη των νέων μεταλλικών στοιχείων κ.α.

Οι εργασίες στο κατάστρωμα της γέφυρας του Πηνειού εκκίνησαν στις 21 Οκτωβρίου 2019 με αποκλεισμό της κυκλοφορίας, ενώ ξεκίνησαν με την αποξήλωση της ασφάλτου, των πεζοδρομίων και των στηθαίων ασφαλείας, την τοπική καθαίρεση των διαδοκίδων και την κατασκευή νέων σε παρακείμενες θέσεις».

Οι δυσκολίες

Σ’ αυτό το σημείο γίνεται ειδική μνεία στα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν: «Λόγω δυσμενών εδαφικών συνθηκών απαιτήθηκαν πρόσθετες εξειδικευμένες εργασίες βελτιστοποίησης του εδάφους με τσιμεντενέσεις, κατασκευάστηκαν μικροπάσσαλοι θεμελίωσης και τοποθετήθηκε ειδική αγκύρωση στα τοιχία αντιστήριξης. Επίσης, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες ενισχύσεις των βάθρων της γέφυρας και κατασκευάστηκαν νέα τοιχώματα σύνδεσης της θεμελίωσης.

Σημειώνεται εδώ ότι παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες δυσκολίες λόγω της έλλειψης της αρχικής μελέτης κατασκευής της γέφυρας (αρχικά σχέδια μελέτης και μητρώο του έργου) αλλά και λόγω της πολυπλοκότητας αυτής. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσε την απαίτηση για συχνές και χρονοβόρες αναθεωρήσεις της μελέτης και κατά συνέπεια καθυστέρηση των εργασιών, λόγω των ευρημάτων κατά τη φάση υλοποίησης της μελέτης ενίσχυσης, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν με τα δεδομένα και τις παραδοχές της μελέτης ενίσχυσης.

Στις ανωτέρω απρόβλεπτες δυσκολίες προστέθηκαν και οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας, σε παραδόσεις υλικών και επάρκεια ανθρωπίνου δυναμικού και εν γένει λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέφερε».

Η συνέχεια και η εξέλιξη στην παρούσα φάση

Καθώς αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν «οι εργασίες συνεχίστηκαν με τις διατρήσεις των δομικών στοιχείων για την εφαρμογή της εξωτερικής προέντασης, την αντικατάσταση όλων των εφεδράνων και την ανακατασκευή των ακροβάθρων.

Παράλληλα εκτελούνταν επισκευές στα δομικά στοιχεία για την αναβάθμιση της ανθεκτικότητας».

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η σκυροδέτηση της νέας πλάκας ενίσχυσης του φορέα καταστρώματος και η εξωτερική προένταση, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται και τα νέα πεζοδρόμια της γέφυρας. Τέλος σκυροδετούνται οι νέες πλάκες συνέχειας για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης της γέφυρας.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τελική φάση εργασιών εγκατάστασης νέων στηθαίων ασφαλείας, η εφαρμογή νέας υγρομόνωσης και νέου ασφαλτοτάπητα, η ασφαλτόστρωση, η προσθήκη νέων αρμών διαστολής και η τοποθέτηση των νέωνσωλήνων αποχέτευσης. Οι εργασίες του καταστρώματος ολοκληρώνονται με την εφαρμογή της τελικής διαγράμμισης» αναφέρει η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου».

Κλείνοντας δηλώνεται πως «σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, η αναβαθμισμένη Γέφυρα Πηνειού στα Τέμπη προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία στις 31 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης των υπολειπομένων εργασιών εν μέσω lockdown λόγω Covid».

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης