Ελλάδα Ροή

Νέα βράβευση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η 🥈2η θέση του #InformInio Communication Award πηγαίνει στη “Σχολή Ανοιχτής Συνοχής” (At the School of Open Cohesion) της Θεσσαλίας.

Η δράση της ΕΕ αυτή, προωθεί την γνωριμία νέων ανθρώπων με τα έργα που συγχρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ στην περιοχή τους.

Διαβάστε επίσης