Ελλάδα

Προκηρύξεις ΕΠΟΠ: Σε εξέλιξη οι συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών

Του Ηλία Προύφα

Προς το τέλος Μαΐου, το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα κληθούν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kranosgr, οι υποψήφιοι του διαγωνισμού Επαγγελματιών Οπλιτών, να διαγωνισθούν στα αθλήματα και να περάσουν την επιτροπή των ψυχοτεχνικών τεστ, προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έχοντας μαζί τους τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να φροντίσουν να υποβληθούν μόνοι τους, είτε σε δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρεία.

Βασική προϋπόθεση να έχει ολοκληρώσει το έργο της η επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και να ανακοινωθούν οι πίνακες των απορριπτέων καθώς και όσων θα συνεχίσουν τη διαδικασία, κάτι που αναμένεται να γίνει εκτός απροόπτου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις:

Συγκροτούνται οι παρακάτω Επιτροπές για την επιλογή των υποψηφίων:

α. Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, β. Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, γ. Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και δ. Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών (α) ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς τα προσόντα των υποψηφίων και μεριμνά για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους. Συντάσσει :

(1) Πίνακες των κατάλληλων υποψηφίων που πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα και των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και ορθά συμπληρωμένα και δικαιούνται συμμετοχής στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.

(2) Πίνακες των ακατάλληλων υποψηφίων που δεν πληρούν τα καθοριζόμενα προσόντα ή των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή και αποκλείονται της συμμετοχής τους στις παραπέρα επιλογικές διαδικασίες.

Στη συνέχεια υποβάλλει τους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (β).

Τα στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων (στους πίνακες ακαταλλήλων αναγράφεται και ο λόγος αποκλεισμού τους από τις επιλογικές διαδικασίες), αναρτώνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να ενημερωθούν, μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για το λόγο αποκλεισμού τους. Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι κατάλληλοι θα ενημερωθούν μετέπειτα για το πρόγραμμα παρουσίασης στις επιλογικές διαδικασίες (ημερομηνία και τόπος παρουσίασης).

Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (β) καταρτίζει πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, βαθμολογώντας κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ» των Προκηρύξεων. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ» των προκηρύξεων.

Από τους ανωτέρω πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, θα κληθεί για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και για αθλητικές δοκιμασίες, τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, αναλογικά με τον αριθμό των προκυρηχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα παρουσίασής τους στις Επιτροπές, μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση επεξεργασίας τους. Εκτιμάται ότι οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου 2021.

Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβληθούν στις εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασης τους αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων

Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες των ΕΔ και να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτές. Κατά την εξέταση η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων (γ) χρησιμοποιεί συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

α. ΕΠΟΠ ΣΞ: Δείτε ΕΔΩ

β. ΕΠΟΠ ΠΝ: Δείτε ΕΔΩ

γ. ΕΠΟΠ ΠΑ: Δείτε ΕΔΩ

δ. ΕΠΟΠ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Δείτε ΕΔΩ

ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ισχύει το ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών που Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού Γενικά» (Α’ 17) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ], καθώς και τις τροποποιήσεις του: α) (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 73ΑΕ6-Ι2Γ) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] και β) (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6Θ2Ξ6-Β3Υ) [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ].

kranosgr.com

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης