Ελλάδα

Προς εκμετάλλευση έξι εκκλησιαστικά ακίνητα

Έξι νέους διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση ακινήτων που διαθέτει στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της, στη Θεσσαλονίκη προκήρυξε μέσα στον Δεκέμβριο η Εκκλησία της Ελλάδος.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΓΚΑ

Συγκεκριμένα, η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) της Εκκλησίας της Ελλάδος δημοσίευσε πέντε δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση οικοπέδων μέσω του συστήματος της αντιπαροχής.

Πού βρίσκονται τα οικόπεδα

-Γωνιακό, επίπεδο, ορθογώνιου σχήματος οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών Αγίου Δημητρίου 119 και Αισχύλου, επιφάνειας 224 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας 882.831 ευρώ.

-Ακίνητο που αφορά επίπεδο οικόπεδο, ορθογώνιου σχήματος επί της οδού Αλ. Παπαδιαμάντη 19, στην περιοχή Ντεπώ. Είναι συνολικής επιφάνειας 510 τ.μ. με αντικειμενική αξία 849.013 ευρώ.

– Διαμπερές, επίπεδο και ορθογώνιου σχήματος οικόπεδο στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 179 και επί της οδού Αλ. Παπαδιαμάντη 22, με συνολική έκταση 893 τ.μ. Αποτελείται από δύο όμορα γεωτεμάχια και η αντικειμενική του αξία είναι στο 1.822.485 ευρώ.

-Γωνιακό και επίπεδο οικόπεδο επί των οδών Άνω Τζουμαγιάς 1Α και Θεαγένους Χαρίση, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας με εμβαδόν 451 τ.μ., όπως αναφέρεται στο Κτηματολόγιο και με αντικειμενική αξία 433.261,48 ευρώ.

-Επίπεδο οικόπεδο επί της οδού Γρηγορίου Ξενοπούλου 18 με επιφάνεια, με βάση το Κτηματολόγιο, 259 τ.μ. Η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται στα 471.125,13 ευρώ.

-Γωνιακό οικόπεδο επί των οδών Περδίκα 72 και Δημητρίου Ψαρρού 13 με εμβαδόν 148 τ.μ., σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, και με αντικειμενική αξία στα 130.089 ευρώ.

Το ενδιαφέρον για τις παραπάνω οικοπεδικές εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, αναμένεται να είναι έντονο καθώς αποτελούν ιδανικές τοποθεσίες για την ανέγερση νεόδμητων κτιρίων.

Τι προβλέπουν οι διαγωνισμοί

Οι όροι του διαγωνισμού διέπουν τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Αναφορικά με τη σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ αναδόχου και ΚτΕ και με κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής του ακινήτου, αφορά την κατασκευή νεόδμητου κτιρίου, με αποκλειστική χρηματοδότηση του αναδόχου και ως αντάλλαγμα να προσφερθεί στον ανάδοχο αντιπαροχή επ’ αυτού.

Στο συμβατικό αντικείμενο προβλέπεται ότι το έργο θα εκτελεστεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του αναδόχου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα προβεί με δικά του έξοδα στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και θα επιβαρύνεται με κάθε αναγκαία τροποποίηση αυτής.

Το έργο της αξιοποίησης των ακινήτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) Όλες ανεξαιρέτως τις απαιτούμενες μελέτες που έχουν σχέση με την αξιοποίησή του και θα εκπονηθούν από τεχνογνώστες και συμβούλους που θα συνεργαστούν με τον Ανάδοχο, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου, και όχι περιοριστικά αναφέρονται μεταξύ των άλλων:

i) Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη.

ii) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

iii) Μελέτη Εκσκαφών, Αντιστηρίξεων και Γεωτεχνική.

iv) Τεχνική Περιγραφή με προθεσμίες ολοκλήρωσης των σταδίων κατασκευής και προθεσμία Αποπερατώσεως.

v) Κατάρτιση πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανομής δαπανών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων ιδιοκτησιών.

vi) Κατάρτιση πίνακα αποτιμήσεως της κάθε αναγερθησόμενης διηρημένης ιδιοκτησίας ή ορόφου και θα είναι καθορισμένες και θα λαμβάνονται ως πλήρως αποπερατωμένες.

vii) Σύνταξη και υπογραφή εργολαβικής συμβάσεως και προ συμφώνου περί της σταδιακής μεταβιβάσεως των ποσοστών του οικοπέδου περιέχοντος και διατάξεις για την καταρτισθησομένη οροφοκτησία.

β) Τη συντήρηση του ακινήτου για όλη τη συμβατική περίοδο της κατασκευής και επιπλέον ένα έτος, μετά τη λήξη της, με μέριμνα και δαπάνες του. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δώδεκα μήνες από την παράδοση και παραλαβή του το κατάλληλο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία και τη συστηματική συντήρησή του.

γ) Ο ανάδοχος, αν το επιθυμεί, δύναται να διαμορφώσει τους χώρους του κτιρίου καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους στο περιβάλλον του κτιρίου που θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του με εφαρμογή της νομοθεσίας και αφού λάβει όλες τις νόμιμες άδειες, εκτός των πιθανών περιορισμών που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Δημοπράτησης.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης των έργων κατασκευής αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης και ορίζεται σε 36 μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το Τεύχος Δημοπράτησης, την Τεχνική Περιγραφή και τη Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου, δυνάμενη να παραταθεί ανάλογα, αν προκύψουν καθυστερήσεις μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή σε δικαστικές διενέξεις που εμποδίζουν τη συνέχιση του Έργου ή σε τροποποιήσεις των μελετών που συμφωνεί ο ΚτΕ με τον Ανάδοχο.

Ο χρόνος παράτασης συμφωνείται τέλος από τον ΚτΕ με τον Ανάδοχο.

thesstoday.gr

 

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης