Ελλάδα Ροή

Προσλήψεις 113 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων

Την πρόσληψη 113 ατόμων με οκτάμηνες – ως επί το πλείστον – συμβάσεις αποφάσισε σήμερα Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για προσλήψεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ).

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Α) Την πρόσληψη 67 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διάρκειας οκτώ μηνών, ως εξής:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 ΑΤΟΜΑ
 • ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ JCB) -4 ATOMA
 • YE EΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –25 ΑΤΟΜΑ

Β) Την πρόσληψη 11 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού, ως εξής:

 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ

Γ) Την πρόσληψη συνολικά 29 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Πρασίνου, και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

και τέλος Δ) Την πρόσληψη 6 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως εξής:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ

Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

Πιο αναλυτικά ΕΔΩ

larissanet.gr

Διαβάστε επίσης