Ελλάδα

Πρόεδρος στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επανεξελέγη ο Αθ. Γιαννούκας

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ιας Προέδρου σε τρία (3) Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήτοι : Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής και Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

Οι εκλογείς ψήφησαν με ηλεκτρονική ψήφο και τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Τμήμα Ιατρικής

Πρόεδρος,  Καθηγητής  Αθανάσιος Γιαννούκας

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Χρυσοβαλάντης-Ιωάννης Τσούγκος

Τμήμα Κτηνιατρικής

Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Βασίλειος Παπατσίρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Άρης Πούρλης

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Πρόεδρος,  Καθηγητής  Δημήτριος Καρπούζας

Αναπληρώτρια Πρόεδρος,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Αικατερίνη Μούτου

Διαβάστε επίσης