Ελλάδα Ροή

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

2    ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
2    ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε επίσης