Ελλάδα

Best City Awards: για ακόμα μία χρονιά, αναδεικνύουν τις Ευφυείς & Αειφόρες πόλεις του 2022

Στα Best City Awards 2022 επιβραβεύονται καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί, την τελευταία διετία, από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις, με στόχο πόλεις ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Είναι γεγονός, ότι η αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, λύσεων ή τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, υγεία, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον και ασφάλεια. 

 

 Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές Ενότητες, ΟΤΑ, Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κοινοπραξίες. 

 

Δηλώστε υποψηφιότητα:   bestcityawards.gr  

Διαβάστε επίσης