Επιχειρείν

Ανακοίνωση Εξαγοράς

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Μιχαήλ Σαράντη Α.Ε.», γνωστοποιεί ότι με απόφαση του  Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη σε απόκτηση  του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.» σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τους ισχύοντες νόμους διαδικασία.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και του συνεδριακού κέντρου της «ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.», στο Λογγάκι Τρικάλων, αποτελούν σημείο αναφοράς για  όλη τη Θεσσαλία, μεταξύ άλλων και λόγω των υψηλών προδιαγραφών με τις οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Η οικογένεια Μιχαήλ Σαράντη στοχεύει και ευελπιστεί να εξελίξει τις υποδομές αυτές και να διευρύνει τη δραστηριότητα της επιχείρησης ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για εγχώριους και διεθνείς ταξιδιώτες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία των Τρικάλων.

 

Τρίκαλα, 27/11/2020

 

Διαβάστε επίσης