Επιχειρείν

Ενημερωτικές ημερίδες για το πρόγραμμα LEADER

Ο Δήμος Τρικκαίων και η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε συνέχεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της
1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Φακέλων
Υποψηφιότητας έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος
CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση
τους ενδιαφερόμενους για ιδιωτικές επενδύσεις στις εξής εκδηλώσεις:
 Βαλτινό, Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, στις 20:30, στον αύλειο χώρο του
π. Δημαρχείου Βαλτινού
 Ρίζωμα, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 20:30, στο θεατράκι
Ριζώματος
Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, υποστηρίζονται:
 Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
 Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία
 Μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες
 Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες
 Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης

Διαβάστε επίσης