Επιχειρείν

Επενδύσεις σε Μικρά υδροηλετρικά έργα σε Κρανιά και Νεράιδα

Προτάσεις για ήπιας μορφής επενδύσεις στα ορεινά του νομού Τρικάλων.

 

Συγκεκριμένα και όπως καταγράφει το trikalavoice.gr έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 760KW στο ρέμα Κρανιάς», στην ΤΚ Κρανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 210450427

 

Επίσης έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0.84 MW, του φορέα με την επωνυμία ‘ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΙΤΕΑΣ Μ.ΕΠΕ’, που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα Γρεβενίτη, της ΤΚ Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ:2103492621

Διαβάστε επίσης