Επιχειρείν

Ημερίδα – Workshop «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή»

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ/ΠΘ, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ,  σας προσκαλεί στην Ημερίδα – Workshop  «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή», που διοργανώνουν από κοινού τα Ιδρύματα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09:00-12:00 και 14:00-17:00 στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, στη Λάρισα – Αμφιθέατρο ΜΑ2 (1ος Όροφος, https://goo.gl/maps/NkMw7xrr6rK3aSMbA).

 

 

Η ημερίδα αποτελείται από δύο σκέλη:

Το πρώτο σκέλος (09:00-14:00) θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και απευθύνεται προς το σύνολο του ακαδημαϊκού, διδακτικού και φοιτητικού προσωπικού καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων / τεχνοβλαστών που έχει ιδρύσει ή πρόκειται να ιδρύσει το ΠΘ και αφορά στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΘ και η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,  συμβουλευτική για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Horizon Europe, EIT Health, EIT Food, ΕΔΚ, κ.α.), συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικών ή ερευνητικών συναντήσεων (διεθνή brokerage events), τεχνολογικές συνεργασίες και δικτύωση, και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το δεύτερο σκέλος (14:00- 17:00) αφορά «Workshop ανάλυσης αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνολογικών συνεργασιών», το οποίο απευθύνεται σε πιο εστιασμένους πληθυσμούς ενδιαφέροντος, όπως ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνολογικές λύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς, καθώς και σε ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρίας ή σε άλλο σχήμα αξιοποίησης, αλλά έχουν αποτελέσματα από εφαρμοσμένη έρευνα με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Παράλληλα με την διοργάνωση αυτής της ημερίδας, η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τις υπόλοιπες δομές καινοτομίας του ΠΘ, ξεκινά να παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ΠΘ, όπως:

-τη δημιουργία εταιρικού προφίλ (επιχειρηματικού, τεχνολογικού ή και ερευνητικού) για την εύρεση συνεργατών στην πλατφόρμα του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network,

-την παρουσίαση σε μεγαλύτερο βάθος των ερευνητικών προγραμμάτων και τον λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις ερευνητικές ομάδες του ΠΘ (π.χ. συγκεκριμένες προσκλήσεις  του Horizon Europe, ειδικότερα στο Clusters, Cascading grants calls, EIC κ.α.),

-την υπηρεσία διαγνωστικής ανάλυσης καινοτομικού και ψηφιακού δυναμικού (μόνο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις / τεχνοβλαστούς)

-την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για σπουδαστές και αποφοίτους επιστημών ζωής, υγείας, διατροφής και βιοτεχνολογίας

-την κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πατέντες, Σχέδια, ΠΥΧ, κλπ)

-υπηρεσίες υποστήριξης ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off)

-γραμμή υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”, στο πλαίσιο της πράξης “Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133275.

ΗΜΕΡΙΔΑ “Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες

με στόχευση Υγεία – Φάρμακα -Διατροφή”

Παρασκευή  18 Νοεμβρίου  2022, 09:00 –12:00  και 14:00-17:00

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                                                            Αμφιθέατρο MA2 (1oς όροφος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:15

 

 

 

 

09:15 – 09:30

 

 

 

09:30 – 09:45

 

 

09:45 – 10:00

 

 

 

 

10:00 – 10:15

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15 – 10:30

 

 

 

 

 

10:3– 10:45 

 

 

 

 

10:45-11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:00

 

 

 

 

 

 

12:00 – 14:00

 

 

 

 

  

 

 

14:00 – 17:00  

 

 

Χαιρετισμοί

Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης  Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Σπύρος Καραμάνος, Καθηγητής ΠΘ, Ε/Υ ΓΜΤ/ΕΛΚΕ-ΠΘ

 

 

Παρουσίαση δράσεων του ΓΜΤ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θωμάς Θ. Θωμαΐδης, PhD, Υπεύθυνος ΓΜΤ-ΕΛΚΕ/ΠΘ

 

 

Παρουσίαση Υπηρεσιών και Δράσεων της ΜΟΚΕ /ΠΘ

Γιώργος Σταμπουλής, Αν. Καθηγητής ΠΘ, Υπεύθυνος ΜΟΚΕ/ΠΘ

 

Παρουσίαση ΕΚΤ και Υπηρεσιών της Μονάδας Δικτύωσης και Καινοτομίας,

Νικόλαος Καραμπέκιος PhD, Επικεφαλής Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης, EKT

 

 

Παρουσίαση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network και του Digital Innovation Hub ‘‘SmartAttica-AtHeNAI’’

Άγγελος ΑγγελίδηςΣυντονιστής Enterprise Europe Network, Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, EKT

 

 

 

 

Horizon Europe (DigitalIndustrySpace), EIT Health και Δημιουργία Τεχνολογικών, Ερευνητικών και Επιχειρηματικών προφίλ

Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής EIT Health, Σύμβουλος Καινοτομίας, Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, ΕΚΤ

 

Horizon Europe (Health) και Αποστολή για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου

Σοφία Ξεσφίγγη, PhD, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Υγεία), Σύμβουλος Καινοτομίας, Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, ΕΚΤ

 

 

Θέματα Κατοχύρωσης ΔΔΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΠΘ.

    

Προοπτικές του νέου Πλαισίου για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Νόμος 4864/21 & 4957/22)  (15’)

Ευφημία Παναγιωτίδου, LL.M., PhD, Post Doc, Intellectual Property Law

 

Ειδικά θέματα προστασίας στον κλάδο επιστημών Υγείας “Βιοϊατρικές εφευρέσεις και πώς να τις προστατεύσετε”   (15’)

Εύη Ντόντου,  European Patent Attorney, PhD

 

IPR HELPDESK ΓΜΤ ΕΛΚΕ/ΠΘ_Υπηρεσίες υποστήριξης προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ερευνητικών  αποτελεσμάτων (10’)

Κατερίνα Καλλιγέρη, Οικονομολόγος MSc, Διαχείριση Θεμάτων ΔΔΙ ΓΜΤ-ΕΛΚΕ/ΠΘ  

 

Συζήτηση -Ερωτήσεις Προετοιμασία

 

Workshop ανάλυσης αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνολογικών συνεργασιών

 

 

 

Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

Coffee Break

 

 

 

 

 

 

 

Workshop ανάλυσης αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνολογικών συνεργασιών:

 

α) Παρουσίαση ερευνητικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων του ιδρύματος που έχουν αναπτύξει ώριμες τεχνολογικές και εμπορικές ιδέες.

 

β) Εξατομικευμένη συμβουλευτική και διάγνωση των επόμενων βημάτων που θα πρέπει αυτές οι ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις να υλοποιήσουν.

 

 

 

 

Θα υπάρχει δυνατότητα κατ΄ ιδίαν συναντήσεων με των ενδιαφερόμενων με στελέχη του ΕΚΤ.

Για συμμετοχή στο παραπάνω workshop, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το ΓΜΤ, με την

κα Καλλιγέρη Κατερίνα (τηλ: 2421006488, email: resup@uth.gr).

Την ημερίδα συντονίζει ο κ. Γενιτσεφτσής Χρήστος, ΜSc Επικοινωνίας,

 υπεύθυνος για θέματα εξωστρέφειας του ΓΜΤ-ΕΛΚΕ ΠΘ.

Διαβάστε επίσης