Επιχειρείν

Νέα εποχή για την EUROBANK στα Τρίκαλα

Ολοκληρώθηκε η εκ βάθρων ανακαίνιση του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης επί της Κονδύλη και προχωρά στην έκδοση νέων προγραμμάτων.

Η EUROBANK κερδίζει σταθερά όλο και περισσότερα μερίδια στην τοπική αγορά. Ήδη τρέχει πολλά νέα αποταμιευτικά προγράμματα (σε συνέχεια του παλιού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου), καταθέτοντας παράλληλα ιδιαίτερα ελκυστικές προτάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη της τράπεζας είναι να στηρίξει περαιτέρω την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις αυτής.

Το εκ βάθρων ανακαινισμένο κτίριό της επί της οδού Κονδύλη, στεγάζει πλέον και την περιφερειακή διοίκηση και διαμορφώθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Διαβάστε επίσης