Επιχειρείν

Νέο πρόγραμμα από το ΚΕΝΑΚΑΠ για ιδιωτικές επενδύσεις

Δείτε ποιους αφορά και πως θα προχωρήσει.

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων ανακοινώνει την προδημοσίευση του σχεδίου της 1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα).

Η προδημοσίευση γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020.

Η οριστική πρόσκληση με τα κείμενα και παραρτήματα που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εγκρίσεων. Μετά την οριστικοποίησή της και  την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της περιόδου υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.

Η παρούσα προδημοσίευση πραγματοποιείται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Το σχέδιο της 1ης Πρόσκλησης  επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr

Διαβάστε επίσης