Επιχειρείν

Παράταση για το πρόγραμμα “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 16.00.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος ήταν η Τετάρτη 17 Μαίου και ώρα 16.00.

Διαβάστε επίσης