Επιχειρείν Ροή

Τα 60 νέα επενδυτικά σχέδια στα Τρίκαλα που εντάσσονται στο Leader (14,6 εκ. €)

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.

«Προχωράμε στην έγκριση και ένταξη 60 νέων επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 14,6 εκατομμύρια  ευρώ από το  Leader  της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την  Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε επιδοτούμε επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους. Σε δύσκολες εποχές για την οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ: 80 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19, 30 εκατ. ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, 15 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 
ΔΡΑΣΗ 19.2.1
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055376 Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας 19.140,00 19.140,00
2 LD331-0054875 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 20.000,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 39.140,00 39.140,00
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0054876 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20.000,00 20.000,00
2 LD331-0055385 Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα 19.140,00 19.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 39.140,00 39.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.1 78.280,00 78.280,00
ΔΡΑΣΗ 19.2.2
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0054975 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ 81.200,00 40.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 81.200,00 40.600,00
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055259 ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ 131.777,84 85.655,59
2 LD331-0051676 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 64.245,92 32.122,95
3 LD331-0053500 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 55.737,97 27.868,98
4 LD331-0055441 ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 111.798,38 72.668,94
5 LD331-0055393 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 26.655,80 13.327,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 390.215,91 231.644,36
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2 471.415,91 272.244,36
 
ΔΡΑΣΗ 19.2.3
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0055235 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 162.528,80 81.264,40
2 LD331-0054503 ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 599.916,00 299.958,00
3 LD331-0051143 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 297.469,50 148.734,75
4 LD331-0044181 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 563.333,49 281.666,74
5 LD331-0055150 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 30.540,97 15.270,48
6 LD331-0047497 ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 474.267,75 237.133,87
7 LD331-0053805 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 65.650,00 32.825,00
8 LD331-0051294 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 159.884,72 79.942,36
9 LD331-0048828 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 576.155,49 288.077,74
10 LD331-0055202 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 581.472,13 290.736,06
11 LD331-0045303 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 528.707,00 264.353,50
12 LD331-0050291 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ 550.821,07 275.410,53
13 LD331-0042844 ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε. 359.789,12 179.894,55
14 LD331-0055093 ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 131.918,05 65.959,02
15 LD331-0055095 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 124.985,60 62.492,80
16 LD331-0051296 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ 59.372,80 29.686,40
17 LD331-0049575 ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ 135.021,20 67.510,60
18 LD331-0054907 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 352.324,18 176.162,09
19 LD331-0055403 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 422.293,63 211.146,81
20 LD331-0054852 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ 43.043,00 21.521,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 6.219.494,50 3.109.747,20
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0044185 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 72.656,38 39.961,00
2 LD331-0046385 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 109.617,95 60.289,86
3 LD331-0049881 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 52.477,92 28.862,85
4 LD331-0055154 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 384.245,60 211.335,07
5 LD331-0051012 ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 269.963,35 148.479,83
6 LD331-0048970 ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 33.570,00 18.463,50
7 LD331-0055325 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 70.890,00 38.989,50
8 LD331-0048740 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 182.034,15 100.118,77
9 LD331-0054596 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 420.382,03 231.210,10
10 LD331-0048801 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 371.209,90 204.165,43
11 LD331-0048878 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 140.653,43 77.359,38
12 LD331-0051015 ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 230.017,95 126.509,85
13 LD331-0055258 ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 173.176,96 95.247,32
14 LD331-0054334 ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 234.413,35 128.927,33
15 LD331-0054416 ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 363.177,02 199.747,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 3.108.485,99 1.709.667,14
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0047421 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 557.443,20 306.593,76
2 LD331-0055121 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 297.031,35 163.367,23
3 LD331-0055331 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ 329.000,00 180.950,00
4 LD331-0055248 ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ 80.120,00 44.066,00
5 LD331-0049464 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 405.247,18 222.885,94
6 LD331-0053835 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 585.914,54 322.252,99
7 LD331-0055160 ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 353.330,80 194.331,94
8 LD331-0055372 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 470.492,01 258.770,60
9 LD331-0055456 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 238.525,85 131.189,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 3.317.104,93 1.824.407,67
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 LD331-0043325 ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 124.725,74 68.599,15
2 LD331-0052090 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 567.372,00 312.054,60
3 LD331-0051066 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – WATERPARK 567.849,25 312.317,08
4 LD331-0050713 ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 106.121,27 58.366,68
5 LD331-0051555 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 96.875,62 53.281,58
6 LD331-0049841 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 13.006,40 7.153,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 1.475.950,28 811.772,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.3 14.121.035,70 7.455.594,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.670.731,61 7.806.118,97

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο trikalavoice.gr

Ακολουθήστε το trikalavoice.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.

Ακολουθήστε το trikalavoice.gr στο  Instagram και δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα και την Ελλάδα.

 

Διαβάστε επίσης