Ο Μανδαρίνος

Αμαρτίαν ουκ εποίησαν!!!…

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!!!…Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία (Ντίνος Μπάρδας και Τρίκκης Χρυσόστομος) ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Πετώντας κάθε πονηρό λογισμό προσεύχονται μέχρι νυχτός για τη σωτηρία του σύμπαντός κόσμου…

 

Ο Τρίκκης Χρυσόστομος φημίζεται για το εκκλησιαστικό του ήθος, τα φλογερά του κηρύγματα και διακρίνεται εντός της Ιεραρχίας ως φιλακόλουθος και φιλομόναχος…

 

Δέχεται στην αγκάλη του, αγκάλη γλυκιάς παραμυθίας, κάθε πονεμένη και κλαίουσα ψυχή και δίνει μαρτυρία καλή…

 

Κάπως έτσι ένα από αυτά τα ωραία καλοκαιρινά βράδια προσήλθε διακριτικά να προσευχηθεί σε μια από τις Αγρυπνίες ο ισόβιος περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων, ο άνθρωπος που αγάπησαν όσο κανέναν οι Τρικαλινοί τα τελευταία 25 χρόνια, εκείνος που αμαρτίαν ουκ εποίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού, ο Ντίνος Μπάρδας…

 

Τον διέκρινε μέσα στο πλήθος ο άγιος Τρίκκης και το κάλεσε κοντά του, μαζί να κάνουνε τη νοερά προσευχή για τον περιούσιο λαό του Θεού… Αξίζουν!!!

 

Αγαπημένη μου…  Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν…

Διαβάστε επίσης