Η… νοερά προσευχή Μιχαλάκη-Τσιορλίδα!

ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΣΤΕΚΕΝ… Δια την άφθαρτον αγνείαν και σωφροσύνην, την οποίαν κατακτούν φθαρτοί άνθρωποι δια καμάτων και ιδρώτων προσεύχονται οι εξόχως ευσεβείς Χρήστος Μιχαλάκης και Βαγγέλης Τσιορλίδας…

Θαρρώ ότι όταν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έγραφε τους περί αγνοίας λόγους του θα είχε εικόνα σαν αυτή στο μυαλό του… Ανθρώπους ευσεβείς, διακριτικούς, καλόκαρδους, γλυκείς σαν τους δυο νέους (… λέμε τώρα) που διακρίνονται στη φωτό παραπάνω, τον Χρήστο Μιχαλάκη και τον Βαγγέλη Τσιορλίδα…

 

Και τι εννοούμε όταν μιλούμε περί αγνοίας; Αγνεία σημαίνει ζηλευτός οίκος του Χριστού και επίγειος ουρανός της καρδίας. Αγνεία σημαίνει υπερφυσική απάρνηση της ανθρωπίνης φύσεως, μια αληθινά παράδοξη άμιλλα σώματος θνητού και φθαρτού προς τους ασωμάτους αγγέλους…

 

Σωφροσύνη σημαίνει γενική ονομασία όλων των αρετών. Σώφρων είναι εκείνος που κατά τον ύπνο δεν αισθάνεται καμία αλλοίωση της καταστάσεώς του. Σώφρων είναι εκείνος που απέκτησε τελεία αναισθησία, καλή ώρα σαν τον Μιχαλάκη με τον Τσιορλίδα

Αγαπημένη μου… Οδός δικαιοσύνης και ελεημοσύνης ευρήσει ζωήν και δόξαν…

Λέξεις κλειδιά

, ,