Αναπληρωτής δημάρχου ο Άρης Τζάνης

Όπως αναμενόταν ο Άρης Τζάνης, έμπειρος πια στα της διοίκησης, ορίστηκε αναπληρωτής του Κώστα Μαράβα στην Πύλη. Ο Τζάνης ανέλαβε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών και καλείται να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τη σχετικά καλή κατάσταση του Δήμου Πύλης τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου αυτή τη νέα 4ετία θα τρέξουν μεγάλα έργα και επενδύσεις και το… ταμείο, έχει να κάνει.

Λέξεις κλειδιά

,