Παραπολιτικά

Εμνήσθημεν ημερών αρχαίων, την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας…

Με τις ευχές του πρωτοσυγκέλλου της καθ’ ημάς Μητροπόλεως βαδίζουν το βίο της προκοπής και της διακονίας του περιστώτου λαού οι “άρχοντες” της παραπάνω φωτογραφίας.

Ο υποδιοικητής της 5ης ΥΠΕ Ηλίας Τσιαούσης, ο αντιπεριφερειάρχης Ντίνος Μπάρδας και ο εθελοντής και εν δυνάμει αντιδήμαρχος Μιχάλης Λάππας. Μη φοβού και προχώρει…

Διαβάστε επίσης