Τελειώσανε και… έμεινε μονάχος, ο πρόεδρος στο Γαρδίκι!!!

Ο Άρης Αλεξίου πολύ το αγάπησε το χωριό του, το Γαρδίκι και γι’ αυτό τάχθηκε στις υπηρεσίες των συγχωριανών του.

Τώρα που το καλοκαίρι έφυγε και οι παραθεριστές αναχώρησαν απέμεινε μόνος σχεδόν να φροντίζει εκκρεμότητες και ανάγκες που υπάρχουν. Γι’ αυτό τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν.