Παραπολιτικά

Τι θα γίνει αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος δεν ορκιστεί;…

Εντός των ημερών ορκίζονται οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι των τεσσάρων Δήμων του Νομού μας (Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πύλη, Φαρκαδόνα). Τι θα γίνει όμως αν κάποιος δεν προσέλθει για… όποιο λόγο;…

Εάν κάποιος από τους εκλεγέντες δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία, κατά την οριζόμενη ημερομηνία, επικαλούμενος λόγους «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ», οι οποίοι δεν αίρονται πριν την 31η Αυγούστου, τότε ο Δήμαρχος οφείλει να τον καλέσει να ορκισθεί μέσα σε 5 ημέρες αφότου του γνωστοποιηθεί η άρση των λόγων αυτών (παρ.4 αρ.52 ν.3852/2010).

Ο λόγος «αντικειμενικής αδυναμίας» θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αναπότρεπτου ή ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου κωλύματοςσυνεπεία του οποίου ο ενδιαφερόμενος τελεί σε απόλυτη πραγματική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του αυτοπροσώπως (ΣτΕ 2132/ 2004 και 1135/2000).

Διαβάστε επίσης