Παραπολιτικά

Χριστουγεννιάτικα στους… δρόμους ο Κίτσος Αναστασίου

Είναι από τους αρχαιότερους αυτοδιοικητικούς στο Δ.Σ. Τρικκαίων και δικαιωματικά θα μπορούσε να… κάάάάάάάθεται. Δεν  το κάνει!…

Ο Κίτσος Αναστασίου πέρασε τις μέρες των Χριστουγέννων στους δρόμους, μαζί με τους τεχνικούς της ΔΕΥΑΤ, της οποίας προϊσταται, που πάσχιζαν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κεντρικούς αγωγούς. Παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους…

Διαβάστε επίσης