Όχι πια δάκρυα στα Τρίκαλα…

Λέει ο Έκτορ Αμπάδ Φασιολίνσε στο συγκλονιστικό του βιβλίο «Η λήθη που θα γίνουμε»: «… Σχεδόν πάντα όμως αυτοί, μέσα στις ανάγκες και στις αγωνίες και στις τραγωδίες τους, δεν έχουν συνείδηση της αντικειμενικής κατάστασης, δεν την εσωτερικοποιούν, δεν την υποκειμενοποιούν».

Διαβάστε το παρακαλώ θερμά!… Στον Τσιοπελάκο θα το βρείτε εύκολα. Αξίζει…

Λέξεις κλειδιά

,