Ροή Τοπικά

Έμμισθη και η θέση του αντιπροέδρου στη ΔΕΥΑΤ

Τη δυνατότητα να ορίσει ο δήμαρχος και απλό πολίτη στη θέση του αντιπροέδρου της επιχείρησης δίνει η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ..

Μέχρι πρότινος τη θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΤ μπορούσε να την καταλάβει μόνο αιρετός, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και δεν προβλεπόταν αντιμισθία.

Με τη νέα ρύθμιση μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ικανό η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, καθώς και να λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση.

Διαβάστε επίσης