Ροή Τοπικά

Ακίνητο στη Βλάχα πουλάει ο Δήμος Τρικκαίων (… 35.000 € τιμή εκκίνησης)

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, για την εκποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Βλάχα της Κοινότητας Ελάτης της Δ.Ε Αιθήκων του Δήμου Πύλης. Το ακίνητο  ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων σε ποσοστό 62,50 % και κληροδοτήθηκε στην Κοινότητα Αγρελιάς από τον Αχιλλέα Σκούρτη. Ο Δήμος Τρικκαίων κατέστη συγκύριος του ακινήτου κατά ποσοστό 62,50%, αδιαίρετα από ένα αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται στη θέση «Βλάχα» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Ελάτης, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης.

 

Το  προς εκποίηση ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 5.604,25 τ.μ και υπόκειται σε περιοχή υπό κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ εμπίπτει στην περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 με κωδική ονομασία GR 1440002 – SCI ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ).

Ο αγρός έχει πρόσωπο επί του κεντρικού δρόμου μήκους 60,74 μ.. Ο οικισμός δεν διαθέτει πολεοδομικό σχέδιο και ως εκ τούτου ο αγρός είναι άρτιος και οικοδομήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Η εκποίηση του περιγραφόμενου παραπάνω ακινήτου θα διενεργηθεί με φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, στις 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Τρικκαίων. 

3) Εγγύηση συμμετοχής

Κανένας δεν είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

 

Η επιτροπή για την εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων του άρθρου 7, παρ. 2 του Π.Δ. 270/1981, που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 100194/08-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΗΝΟΡ10-4Ν1) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας,  με την από 20/10/2020 έκθεσή της εκτίμησε την αξία του  ακινήτου, εμβαδού 5.604,25 τ.μ. σε 56.042,50 ευρώ.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για το ποσοστό 62,50% ορίζεται το ποσό των 35.026,56  Ευρώ .

 

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης