Τοπικά

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας  της Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, WUST) ανακοινώνει τα  αποτελέσματα της χορήγησης υποτροφιών. 

 

Με βάση τη δημόσια πρόσκληση, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Επιστήμης  και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, WUST)  εξετάζοντας τις αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, αποφάσισε τα εξής: 

Στην πρώτη κατηγορία λαμβάνουν την υποτροφία του Πανεπιστημίου Επιστήμης και  Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, WUST) για  Προπτυχιακές Σπουδές οι κάτωθι: 

  1. 1239 Αθ***ΟΥ Θ***Σ του Ε****Υ Πληροφορική – Bachelor of Science in  Information Technology, BSIT 
  2. 1238 ΜΠ***ΛΗ Σ***Η του Σ****Υ Διοίκηση Επιχειρήσεων – Bachelor of Business Administration, BBA 

Στην δεύτερη κατηγορία λαμβάνουν την υποτροφία του Πανεπιστημίου Επιστήμης και  Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον (Washington University of Science and Technology, WUST) για  Μεταπτυχιακές Σπουδές οι κάτωθι: 

  1. 1242 ΧΑ***ΗΣ Θ***Σ του Ν****Υ Κυβερνοασφάλεια – Master of Science in  

Cybersecurity, MSCS 

  1. 1247 ΧΑ***ΤΗ Γ***Α του Γ****Υ Πληροφορική – Master of Science in  

Information Technology, MSIT 

  1. 1245 ΜΟ***ΗΣ Δ***Σ του Λ****Υ Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master of Business  Administration, MBA 

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ουάσινγκτον  (Washington University of Science and Technology, WUST) σας ευχαριστούν όλους για την  ανταπόκριση σας στην πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης καθώς  το επίπεδο ανταγωνισμού υπήρξε υψηλό. 

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην σταδιοδρομία σας.

Διαβάστε επίσης