Τοπικά

Δήλωση του μέλους του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Γ. Μπαλατσού

 Επί του από 20.10.2021 Δελτίου Τύπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, δημοσιευθέν στον ιστότοπό της, εις το οποίο αναφέρεται ότι «Συγκροτήθηκε σε σώμα την 19η Οκτωβρίου 2021 το νέο Δ. Σ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, το οποίο εξελέγη από τις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 2021 και έγινε ομόφωνα η κατανομή αξιωμάτων ως κάτωθι:…» διευκρινίζεται ότι την 19.10.2021η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και η κατανομή των αξιωμάτων έγινε ομόφωνα επί των παρόντων και όχι επί του συνόλου των εκλεγέντων λαμβανομένης υπ’ όψιν της απουσίας μου για λόγους που δεν ανάγονται στη δική μου βούληση.

 

Ο Δηλών

Γεώργιος Ν. Μπαλατσός

Διαβάστε επίσης