Τοπικά

ΔΕΥΑΤ: Μείωση 50% στο τιμολόγιο για 3.500 τρικαλινά νοικοκυριά

Ελαφρύνσεις τιμολογίων ύδρευσης στο 50% για 3.500 τρικαλινά νοικοκυριά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Υιοθετώντας την επίσης ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ, υλοποιεί την ελάφρυνση για ευπαθείς ομάδες. Όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Σώματος την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, οι ελαφρύνσεις αφορούν σε

– τρίτεκνους,

– πολύτεκνους,

– ΑμεΑ,

– δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Επίσης,

– θεσπίζεται ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης νερού για τα υδρόμετρα που υδροδοτούν ακίνητα ή εκτάσεις στον Δήμο Τρικκαίων

– μειώνονται τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων στο συνοικισμό Ριζαριού, λόγω του γειτονικού Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης

– δεν θα υπάρχει χρέωση χρήσης του δικτύου ακαθάρτων για 10 έτη από την ημερομηνία που η ΔΕΥΑΤ καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσέλθουν για σύνδεση αυτών με το κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι είναι «μια οφειλόμενη υποχρέωση. Μια καλή στιγμή της ΔΕΥΑΤ, που εδώ και καιρό σχεδιάζαμε, ώστε να είναι δίκαιη, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της κοινωνίας». Και επεσήμανε ότι οι ελαφρύνσεις γίνονται λόγω της κερδοφορίας της ΔΕΥΑΤ, υπενθυμίζοντας και τα έργα που η επιχείρηση υλοποιεί: αποχέτευση σε Ριζαριό, Πυργετό, Σωτήρα, Πάσχου 2, μελέτη για Πλάτανο – Ρίζωμα, μελέτη για Καλονέρι, Αμπελάκια, Φλαμουλάκι, για τον σχεδόν διπλασιασμό του βιολογικού καθαρισμού, για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη των Τρικάλων, μαζί με τις ήδη προηγηθείσες παρεμβάσεις και έργα σε χωριά.
Και επεσήμανε ότι προφανώς και θα ήθελε να μειωθούν τα δημοτικά Τέλη, αλλά αυτό δεν το επιτρέπει ακόμη η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Εφερε, δε, ως ενισχυτικό παράδειγμα για αυτό, τα περίπου 3,5 εκ. € που ετησίως δαπανά ο Δήμος για τα τοκοχρεολύσια.
Ο δε πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Χρήστος Αναστασίου, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις επικεφαλής και  συμβούλων των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, σημείωσε τη μεγάλη σημασία της συγκεκριμένης απόφασης.

Οι εκπτώσεις είναι της τάξης του 50% και θεσπίζονται ειδικά κριτήρια και προσαυξήσεις για την κάθε κατηγορία. Η απόφαση μεριμνά και για τα θέματα των χρεώσεων σε χωριά με τον διαφορετικό τρόπο μέτρησης.

Οι μειώσεις στα τιμολόγια ύδρευσης

 

Α. Για ευπαθείς ομάδες.

Η ΔΕΥΑΤ θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης νερού για τις παρακάτω ευπαθείς ομάδες καταναλωτών του Δήμου Τρικκαίων και με τα παρακάτω ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια ως εξής:

 

Α.1. Για τους Τρίτεκνους

ι) Για καταναλώσεις στο δίκτυο του πρώην Δήμου Τρικκαίων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για διμηνιαία κατανάλωση έως 50 μ3. Για κατανάλωση πλέον των 50 μ3/δίμηνο υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

ιι) Για καταναλώσεις στα δίκτυα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για εξάμηνη κατανάλωση έως 150 μ3. Για κατανάλωση πλέον των 150 μ3/εξάμηνο υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

Α.1.1. Για τους Πολύτεκνους

ι) Για καταναλώσεις στο δίκτυο του πρώην Δήμου Τρικκαίων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για όριο διμηνιαίας κατανάλωσης ως εξής:

60 μ3 για οικογένεια 6 ατόμων ή περισσοτέρων (4 τέκνα ή περισσότερα)

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

ιι) Για καταναλώσεις στα δίκτυα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για όριο εξάμηνης κατανάλωσης ως εξής:

200 μ3 για οικογένεια 6 ατόμων ή περισσοτέρων (4 τέκνα ή περισσότερα)

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

Για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου Πολυτέκνων – Τριτέκνων ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

– Το μειωμένο τιμολόγιο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου μόνο ο υπόχρεος της παροχής είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος και όχι κάποιο από τα προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη.

– Για αλλαγή ονόματος του υπόχρεου της παροχής απαιτείται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και καταβάλλεται εγγύηση καταναλώσεως με έκπτωση 50%  (η εγγύηση επιστρέφεται με την αποχώρηση του καταναλωτή). Πριν την αλλαγή ονόματος καταναλωτή πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί οι προηγούμενοι λογαριασμοί.

-Οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 25.000,00 € για τους τρίτεκνους και για τους πολύτεκνους 2.500 € για κάθε επί πλέον τέκνο.

– Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ.

Δικαιολογητικά:

1.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2.    Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

3.    Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους (δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000 € για τους τρίτεκνους και για τους πολύτεκνους 2.500 € για κάθε επί πλέον τέκνο.).

4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση, ο ιδιοκτήτης και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

5.    Λογαριασμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Το ειδικό τιμολόγιο ισχύει για χρήση μόνον στην κύρια κατοικία.

Α.2. Για Άτομα με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.)

ι) Για καταναλώσεις στο δίκτυο του πρώην Δήμου Τρικκαίων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για διμηνιαία κατανάλωση έως ως εξής:

50 μ3/δίμηνο

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

ιι) Για καταναλώσεις στα δίκτυα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για όριο εξάμηνης κατανάλωσης ως εξής:

150 μ3/εξάμηνο

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

 

Για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

– Το ειδικό τιμολόγιο ΑΜΕΑ εφαρμόζεται: 1) στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 80% και άνω ή προστατευόμενων μελών με αναπηρία 80% και άνω, που βαρύνουν τον υπόχρεο της παροχής

2) στις περιπτώσεις οικογένειας με 2 άτομα με αναπηρία 67% και άνω που συγκατοικούν

3) στις περιπτώσεις ατόμων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

– Για αλλαγή ονόματος του υπόχρεου της παροχής απαιτείται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και καταβάλλεται εγγύηση καταναλώσεως με έκπτωση 50%  (η εγγύηση επιστρέφεται με την αποχώρηση του καταναλωτή). Πριν την αλλαγή ονόματος καταναλωτή πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί οι προηγούμενοι λογαριασμοί.

– Για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου ΑΜΕΑ, τίθεται η προϋπόθεση για οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως 25.000,00 €.

–  Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ.

Δικαιολογητικά:

1.    Βεβαίωση – πιστοποίηση για αναπηρία από 80% και πάνω (εκ γενετής ή επίκτητη) ή 67% για δύο άτομα της ίδιας οικογένειας που συγκατοικούν ή γνωμάτευση ιατρού του μεταμοσχευτικού κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής.

2.    Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους (δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000 €).

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση, ο ιδιοκτήτης και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

4.    Απόκομμα λογ/σμού (εξοφλημένο για το διαμέρισμα που κατοικεί).

Το ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες ισχύει για χρήση μόνον στην κύρια κατοικία.

 

Α.3. Κοινωνικό τιμολόγιο για δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

ι) Για καταναλώσεις στο δίκτυο του πρώην Δήμου Τρικκαίων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για διμηνιαία κατανάλωση έως  ως εξής:

18 μ3/δίμηνο για 1-2 άτομα

40μ3/δίμηνο για 4 άτομα και

10 μ3/δίμηνο για κάθε επί πλέον άτομο

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

ιι) Για καταναλώσεις στα δίκτυα των πρώην Καποδιστριακών Δήμων:

Ποσοστό έκπτωσης 50% επί του κανονικού τιμολογίου για όριο εξάμηνης κατανάλωσης ως εξής:

40 μ3/ εξάμηνο για 1-2 άτομα

150 μ3/ εξάμηνο για 4 άτομα και

20μ3/εξάμηνο για κάθε επί πλέον άτομο

Για κατανάλωση πλέον των ανωτέρω υπολογίζεται ολόκληρη η κατανάλωση με βάση την ισχύουσα στην περιοχή κλιμάκωση. Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το τέλος συντήρησης παροχής.

 

Για την εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

– Το κοινωνικό τιμολόγιο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου μόνο ο υπόχρεος της παροχής είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και όχι κάποιο από τα προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη.

– Για αλλαγή ονόματος του υπόχρεου της παροχής απαιτείται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και καταβάλλεται εγγύηση καταναλώσεως με έκπτωση 50%  (η εγγύηση επιστρέφεται με την αποχώρηση του καταναλωτή). Πριν την αλλαγή ονόματος καταναλωτή πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί οι προηγούμενοι λογαριασμοί.

–  Για την ανανέωση κάθε χρόνο του δικαιώματος της έκπτωσης υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ.

 

Δικαιολογητικά:

1.    Βεβαίωση δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

2.    Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους του υπόχρεου Ε1. Σε περίπτωση δωρεάν μισθωτήριου συμβολαίου-παραχωρητηρίου από γονέα σε τέκνο, απαιτείται το Ε1 του γονέα του τελευταίου οικονομικού έτους (δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 €).

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται η διεύθυνση, ο ιδιοκτήτης και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

4.    Απόκομμα λογ/σμού (εξοφλημένο για το διαμέρισμα που κατοικεί).

Το ειδικό τιμολόγιο για δικαιούχους ΚΕΑ ισχύει για χρήση μόνον στην κύρια κατοικία.

 

Β. Για τον Δήμο Τρικκαίων

Θεσπίζεται ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης νερού για τα υδρόμετρα που υδροδοτούν ακίνητα ή εκτάσεις που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο Τρικκαίων με ενιαία τιμή 0,10€/μ3 χωρίς κλιμάκωση κατανάλωσης. Το πάγιο τέλος ύδρευσης (τέλος χρήσης του άρθρου 16 του Ν. 1069/80) παραμένει στα 18Μ3. Το τέλος συντήρησης παροχής παραμένει στο 1,46€.

 

Γ. Για το συνοικισμό Ριζαριού Δήμου Τρικκαίων

Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων στο συνοικισμό Ριζαριού, λόγω της γειτνίασης του οικισμού με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Τρικάλων, καθορίζονται ως εξής:

– Έκπτωση 50% επί των τιμών του ισχύοντος τιμολογίου.

– Για εφάπαξ καταβολή, έκπτωση 60% επί των τιμών του ισχύοντος τιμολογίου.

Επίσης, δεν θα υπάρχει χρέωση χρήσης του δικτύου ακαθάρτων για 10 έτη από την ημερομηνία που η ΔΕΥΑΤ καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσέλθουν για σύνδεση αυτών με το κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν το πράξουν, ισχύουν όσα προβλέπονται στο κανονισμό αποχετεύσεως και των αποφάσεων Δ.Σ. που τον ακολουθούν (άρθρο 20 παρ. ε).

Διαβάστε επίσης