Τοπικά

Διακοπές ρεύματος αύριο στα Τρίκαλα

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΠΕΜΠΤΗ 03/03/2022

 

  1. Από ώρα 08:00-12:00. Στο χωριό Μουριά: από την πηγή προς Μουριά, δεξιά και αριστερά, το χωριό Μουριά, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής.
  2. Από ώρα 13:00-15:00 Στα Τρίκαλα, και στις οδούς: Ντάσκα αριστερά και δεξιά και Προφήτου Ηλία αριστερά και δεξιά.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Διαβάστε επίσης