Τοπικά

Διακοπές ρεύματος όλη τη βδομάδα σε περιοχές των Τρικάλων. Δείτε που

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 07-09-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 τμήμα του χωριού Μεγάρχης (περιμετρικά της εκκλησίας και του Δημοτικού Σχολείου), ο οικισμός Ουρανός, τα αρδευτικά Μεγάρχης, η περιοχή προς και τα ψυγεία Μεγάρχης, πτηνοτροφείο ΛΑΝΑΡΑΣ καθώς και τα Φ/Β, βιομηχανίες και βιοτεχνίες της παραπάνω περιοχής.

 

ΠΕΜΠΤΗ 08-09-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα χωριά, Λιόπρασο, Λαγκαδιά, Ελληνόκαστρο, Αγρελιά, τα αρδευτικά, Φ/Β, βουστάσια, χοιροστάσια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-09-2022

 

  1. Από ώρα 10:00 – 12:00 στο χωριό Κεραμίδι, όχι το χωριό, όπισθεν αντλιοστάσιο Κεραμιδίου, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, Κεραμιδίου, Φαρκαδόνας, και Κλοκωτού.

 

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Διαβάστε επίσης