Δωρεές από Θεσσαλικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες στα Νοσοκομεία

Θεσσαλικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες ενισχύουν τα νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ με εξοπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Όμιλος Bιοκαρπέτ – Exalco ενισχύει με δύο κρεβάτια ΜΕΘ, όλο τον εξοπλισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η βιομηχανία Cosmos Aluminioum ενισχύει με 4 μόνιτορ τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η βιομηχανία τροφίμων Intercomm Foods ενισχύει με μηνανολογικό ιατρικό εξοπλισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

O Όμιλος Σαράντη (Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, κ.α.), ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η «Βιολάντα», ενισχύει το Νοσοκομείο Τρικάλων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η βιομηχανία ζυμαρικών Melissa Κίκιζας, καλύπτει το κόστος της προμήθειας 40.000 χειρουργικών μασκών για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Τέλος η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει την 5η ΥΠΕ με 20.000 αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια.

Να σημειώσουμε ότι αναζητείται δωρητής για τις προστατευτικές  λευκές στολές.

larissanet.gr

 

Λέξεις κλειδιά

,