ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Τρικάλων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Τρικάλων, έχοντας ενισχυθεί και με ανοσολογικό αναλυτή μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους  εξεταζόμενους με μηδενική συμμετοχή.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:

  1. Μικροβιολογικές
  2. Αιματολογικές
  3. Ανοσολογικές
  4. Βιοχημικές