Εισήγηση για ολιγομελή τμήματα στα ειδικά σχολεία των Τρικάλων

Από το Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του προσωπικού του, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στα Ειδικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (1ο  Ειδικό Δημοτικό Τρικάλων, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ,  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. )

Η πρόταση του  Προϊσταμένου κ.  Απόστολου Σπαθή για ολιγομελή τμήματα στην ολομέλεια του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. έγινε ομόφωνα δεκτή από το προσωπικό λόγω α) της αναγκαιότητας  τήρησης των μέτρων για την προστασία της υγείας των μαθητών και όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου β) λόγω του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ του κάθε μαθητή  και γ) λόγω της αναγκαιότητας για τη βέλτιστη υποστήριξη και κάλυψη όλων των αναγκών του κάθε μαθητή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ