Τοπικά

Ενημέρωση Δράσεων Συλλόγου Ατόμων και Φίλων με Αυτισμό Δυτικής Θεσσαλίας

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, συνάντηση με τα μέλη του συλλόγου μας και την διεπιστημονική ομάδα συνεργασίας μας, η οποία αποτελείται από την ψυχολόγο Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα και τους κοινωνικούς λειτουργούς, Τσαραπατσάνη Γκόλφω και Κουσαϊτη Αθανάσιο. Στόχος της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση του προγράμματος EDGE – Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι  η Ενίσχυση των Ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Προώθηση της Ένταξής τους στην Αγορά Εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από  το Πρόγραμμα Erasmus Plus και αποτελείται από πέντε εταίρους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Την Ελλάδα αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο πραγματοποίησε μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στα όποια συμμετείχαν μέλη της διεπιστημονικής μας ομάδας. Έτσι ο σύλλογος μας θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το πιλοτικό πρόγραμμα EDGE με τη συμμετοχή  σε αυτό επτά αυτιστικών νέων. Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε την εφαρμογή του προγράμματος όταν φυσικά οι συνθήκες λόγω του COVID 19 μας το επιτρέψουν.

Επιπλέον, από τη συνάντησή μας αναδύθηκε η ανάγκη δημιουργίας ομάδας γονέων, η οποία θα συντονίζεται από τη διεπιστημονική μας ομάδα. Σκοπός της ομάδας είναι να δώσουμε χώρο στον κάθε γονέα να μοιραστεί το βίωμά του αλλά και να συζητηθούν ζητήματα που απασχολούν τους γονείς αυτιστικών εφήβων και νέων και αφορούν την καθημερινότητά τους. Μπορεί εξαιτίας συνθηκών να μην είναι εφικτή η παρουσία στο χώρο του συλλόγου μας αλλά πραγματοποιείται μία συντονισμένη προσπάθεια, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί ένας αριθμός διαδικτυακών συναντήσεων της ομάδας μας.

Ως Σύλλογος προσπαθούμε να είμαστε εδώ, ζωντανοί, ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας με βασικό σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών μας και των οικογενειών μας.

Διαβάστε επίσης