Ροή Τοπικά

Ενοικιάζεται προς… 25.800 € το χρόνο στρατόπεδο της Καλαμπάκας!

Στην εκμίσθωση του παλιού στρατοπέδου “ΡΑΜΜΟΥ” στην περιοχή της Καλαμπάκας προχωρά το «Ταμείο Εθνικής Άμυνας», καλουμένου εφ’ εξής χάριν συντομίας «Τ.ΕΘ.Α.».

 

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr την περασμένη Παρασκευή, 11 του μηνός, έγινε η πρώτη απόπειρα εκμίσθωσής του μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αλλά δεν τελεσφόρησε καθώς απαιτείται ως τιμή εκκίνησης το ποσό των 25.800 € (ήτοι 2.150,00 € μηνιαίως).

Το συνολικό εμβαδό του γηπέδου του πρώην Στρατοπέδου « ΡΑΜΜΟΥ», είναι 2.209,01 τ.μ. και εντός αυτού ευρίσκεται ένα (1) κτίριο το οποίο αποτελείται από ισόγειο συνολικής επιφάνειας 392,24 τ.μ. και υπόγειο 392,24 τ.μ.. Τμήμα του κτιρίου 600,60 τμ (ισόγειο – υπόγειο), είναι κατασκευασμένο το 1950 με δάπεδο ισογείου και οροφή ισογείου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, η δε φέρουσα τοιχοποιία είναι από λαξευτή λιθοδομή και η κάλυψη της οροφής του ισογείου με ξύλινη κεραμοσκεπή. Το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου είναι επιφάνειας 183,88 τ.μ (ισόγειο-υπόγειο) κατασκευής 1970 με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιία από δρομική οπτοπλινθοδομή και κάλυψη οροφής ισογείου με ξύλινη κεραμοσκεπή.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με διατήρηση των όρων αυτής.   Το ακίνητο εκμισθώνεται αποκλειστικά για επαγγελματική/εμπορική χρήση.

Διαβάστε επίσης