Τοπικά

Επιστημονικό άρθρο Τρικαλινού ιατρού των Αθηνών, Παθολογικού και Χειρουργικού ενδιαφέροντος

Ένα ιδιαίτερο άρθρο Παθολογικού και Χειρουργικού ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε στο Ιατρικό Επιστημονικό περιοδικό JFSF (Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls) τις περασμένες ημέρες με συγγραφείς , τον Τρικαλινό Ιατρό – Ειδικό Παθολόγο Νικόλαο Δ. Καρακούση , (Υποψήφιο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών / MD / MSc  / Μετεκπαιδευθείς στην Ηπατολογία, Γ.Ν.Α Λαϊκό)  και τον ΙατρόΕιδικό Ουρολόγο Νικόλαο Α. Κωστακόπουλο (MD / PhD / Clinical and Teaching Fellow in Urology – Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian, Aberdeen, UK).

Το άρθρο με τίτλο «Frailty assessment and postoperative complications in urologic oncology operations» (μετάφραση: Αξιολόγηση της ευπάθειας και μετεγχειρητικές επιπλοκές σε επεμβάσεις ουρολογικών κακοηθειών) αποτελεί μία “mini” ανασκόπηση (Mini Review Article) της διεθνούς βιβλιογραφίας και στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία του συνδρόμου της ευπάθειας στους γηριατρικούς και ηλικιωμένους ασθενείς, αλλά και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αυτό ως επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας στην έκβαση και πρόγνωση ουρολογικών – ογκολογικών χειρουργείων.                                                                                     Επιπλέον, στο άρθρο επισημαίνονται ειδικοί τύποι και scores αξιολόγησης της ευπάθειας συγκεντρωτικά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό μεταξύ τους, από ιατρούς , έτσι ώστε να αξιολογηθεί επαρκώς η κατάσταση των ασθενών τους και η πρόγνωσή τους μετά από ένα σοβαρό ουρολογικό χειρουργείο για τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.                                                         Το άρθρο αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε με τον τίτλο του, μέσω της μηχανής αναζήτησης PUBMED, η οποία περιλαμβάνει αναφορές και περιλήψεις για τις βιοεπιστήμες και τη βιοϊατρική και τη διατηρεί ως βάση δεδομένων η Αμερικανική Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη  (NLM)  των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.

Διαβάστε επίσης