Τοπικά

Επιστολή διαμαρτυρίας Τρικαλινής γεωργοκτηνοτρόφου στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Κανείς  δεν  αμφισβητεί τη την σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού  τομέα  για την ελληνική  οικονομία  και κοινωνία. Ωστόσο, θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην  αναφερθεί το γεγονός ότι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό. Τις   αιτίες αυτού πρέπει να τις αναζητήσουμε  στις τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ζωοτροφών καθώς και όλων των αγροτικών εφοδίων που ξεπέρασαν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής των. Στο μεγάλο βάρος  που επωμίστηκε ο κλάδος κατά την δεκαετή  οικονομική  κρίση  προστέθηκε το εξίσου δυσβάστακτο φορτίο της υγειονομικής κρίσης και τώρα καλείται να σηκώσει στους ώμους του το τεράστιο βάρος  της ενεργειακής κρίσης που συμπαρασύρει το κόστος παραγωγής σε δυσθεώρητα ύψη.

 

Η αξία της ζωικής παραγωγής στην ήδη στασιμότητα που παρουσιάζει ,με την αύξηση των ζωοτροφών,  θα μειωθεί   σημαντικά   και αυτό θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες  όχι μόνο στο κλάδο αλλά στην οικονομία και στην κοινωνία. Η ενίσχυση που   εξαγγείλατε του 2% επί του τζίρου είναι ανεπαρκέστατη ως ασήμαντη αναλογικά  με  τον τριπλασιασμό  των ζωοτροφών. Επιπλέον, η εξίσου τεράστια αύξηση της τιμής της ενέργειας και των άλλων αγροτικών και κτηνοτροφικών εφοδίων οδηγούν τον κλάδο σε απόγνωση και μαρασμό. Σε αυτές τις δυσχέρειες   έρχεται να προστεθεί  και   ανελέητη  πίεση  των τραπεζών , της εφορίας και  των ασφαλιστικών ταμείων  με δέσμευση λογαριασμών  και πλειστηριασμούς  που  οδηγούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους στην εγκατάλειψη του χώρου.

Κύριε ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ.

Είναι επιβεβλημένο  να  αναθεωρηθεί η πενιχρή ενίσχυση του 2%  και να  υιοθετηθεί  το Ισπανικό μοντέλο ενίσχυσης επί  του κατά κεφαλήν  ζώου.  Να  ενισχυθούν οι έλεγχοι  για  παράνομες  ελληνοποιήσεις, να αποσυρθεί η  σφραγίδα κυανού χρώματος  που δημιουργεί σύγχυση και  παρερμηνεία πληροφοριών στον καταναλωτή όπως έγινε με αμνοερίφια προερχόμενα από την Ρουμανία.  Επίσης , να επιστραφεί ένα μέρος του ΦΠΑ από τις πωλήσεις κρέατος και γάλακτος στους παραγωγούς, να επιταχυνθούν τα σχέδια βελτίωσης και να καθοριστεί με διαφάνεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Να αυξηθεί το μερίδιο της αγοράς  για τα βιολογικά προϊόντα και να στηριχθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού των καταναλωτών  με κάθετη παραγωγή από τους ίδιους τους παραγωγούς. Τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δοθεί κατά προτεραιότητα στους αγροκτηνοτρόφους  άδεια εγκατάστασης αγροφωτοβολταικών  πάρκων και βιοαερίου.

Είναι  απόλυτα διαπιστωμένο  ότι το αγροτικό εισόδημα έχει μειωθεί  δραστικά τα τελευταία   χρόνια. Επαναλαμβάνονται πρακτικές του παρελθόντος  όπου τώρα γαλακτοβιομηχανίες  χρηματοδοτούν το κόστος παραγωγής σε αρκετούς αγροτοκτηνοτρόφους  με αποτέλεσμα να  υποθηκεύεται  η παραγωγή τους  με ότι αυτό σημαίνει  για την παραγωγή τους..   Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, εγκαταλείπει την  ύπαιθρο, εγκαταλείπει την παράταξη που την ανέδειξε το 2019 σε πρώτο κόμμα  απεγνωσμένος και απογοητευμένος!

 

Με  εκτίμηση.

Νικολέτα  ΤΖΙΩΡΖΤΙΩΤΗ

                                                                                     ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ.   

Διαβάστε επίσης