Ροή Τοπικά

Επιτάφιοι στα Τρίκαλα και στα χωριά (φώτο)

Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως, παρά κριτών αδίκων, και Ιησούς δικάζεται και κατακρίνεται Σταυρώ…

… Και πάσχει η κτίσις, εν Σταυρώ κατορθώσα τον Κύριον. Αλλ’ ο φύσει σώματος δι’ εμέ πάσχων αγαθέ Κύριε, δόξα σοι!…

Οι Τρικαλινοί προσέρχονται από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και προσκυνούν τους Επιταφίους της πόλης και των χωριών. Δείτε ενδεικτικά από τον Άγιο Νεκτάριο (η κεντρική φωτό πάνω), το χωρίο του Αγίου Βησσαρίωνος, του Γαρδικίου καθώς και του Φλαμουλίου.

Διαβάστε επίσης