Ροή Τοπικά

Επιτέλους! Ολοκληρώνεται η ε.ο. Τρικάλων-Λάρισας από το ANIMUS και μετά

trikalavoice.gr

Με χρηματοδότηση 27.504.872 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η Περιφέρεια  ολοκληρώνει στο σύνολό του τον βασικό αυτοκινητόδρομο της Θεσσαλίας.

Η Εθνική Οδός Λάρισας – Τρικάλων θα γίνει ασφαλής στο σύνολό της καθώς ξεκινά  η κατασκευή της οδικής αρτηρίας, συνολικού μήκους 5,5 χλμ. που περιλαμβάνει και ένα κυκλικό κόμβο, από τον ισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον ανισόπεδο κόμβο Ραχούλας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε ήδη από τα τέλη Απριλίου τη σύμβαση του έργου  δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός έργου ουσίας για όλη τη Θεσσαλία. Είναι το έργο της ολοκλήρωσης του κλειστού αυτοκινητόδρομου που ενώνει τη Λάρισα με τα Τρίκαλα. Με το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης των δυο πόλεων με την κατασκευή της οδικής αρτηρίας από τον ισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον ανισόπεδο κόμβο Ραχούλας/ Με την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου και τη διαμόρφωση – κατασκευή του κυκλικού κόμβου επιτυγχάνονται, χωρίς καθυστερήσεις, οι διαμπερείς κινήσεις επί της Εθνικής Οδού καθώς και η ασφαλής, άνετη εγκάρσια κίνηση οχημάτων και υπάρχει δυνατότητα αναστροφής ενώ με την κατασκευή παράπλευρων οδών κατεύθυνσης εξασφαλίζεται η άνετη και ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και περιοχών. Παράλληλα βεελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια καθώς οι παράπλευροι οδοί συνδέονται στην αρτηρία μέσω κόμβων και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανακατεύθυνση ενώ με την τοποθέτηση Συστημάτων Ασφάλισης Οχημάτων (ΣΑΟ) εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων στο σύνολο του έργου. Τέλος, η μείωση της χρονοαπόστασης  συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς, των ρύπων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακόμη έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης έργου  προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ για την κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ Μάνδρας συνολικού μήκους περίπου 2,4 χλμ».

 

Το έργο

 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Νομό Λάρισας. Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί τμήμα της Ε.Ο με αρ. 6  και συγχρόνως τμήμα που συνδέει τους νομούς Τρικάλων – Λάρισας.

Τεχνικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση του τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 km.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Τη μετατροπή σε Κυκλικό Κόμβο διαμέτρου 60 m με δύο λωρίδες, του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου Ι/Κ Τερψιθέας, στη Χ.Θ. 6+600 της εθνικής οδού
 • Τη διαπλάτυνση – βελτίωση της κύριας αρτηρίας, από τον Ι/Κ Τερψιθέας (Χ.Θ. 6+600) έως πριν τον Α/Κ Ραχούλας (Χ.Θ. 12+073), μήκους 5.5Κm. Με τυπική διατομή για  β4v*σ πλάτους 21,30/24,30 m, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m και Λ.Ε.Α. 2,00 m ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 21,30 m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 24,30 m.
 • Η ασφάλιση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μονόπλευρων πλευρικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) εκατέρωθεν κατά μήκος της κύριας αρτηρίας και αμφίπλευρων αξονικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) στον άξονα της αρτηρίας, για τον διαχωρισμό των κινήσεων.
 • Την κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας σε όλο το μήκος αυτής, για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.
 • Η τυπική διατομή για την αριστερή παράπλευρη οδό είναι η δ2 πλάτους 7,00/8,50 m, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 m ανά κατεύθυνση. Για την δεξιά παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2, από την αφετηρία μέχρι τη θέση της Κάτω Διάβαση, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιείται η διατομή ε2 πλάτους 6,50/8,00 m, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25 m ανά κατεύθυνση.
 • Την κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης που συνδέει και τις εκατέρωθεν παράπλευρες οδούς, στη Χ.Θ. 8+391 της αρτηρίας, στη διασταύρωση με την οδό προς Κ.Τ.Ε.Ο. Λάρισας.
 • Την κατασκευή νέου Τεχνικού κιβωτοειδούς οχετού 6,00 x 4,00 m κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας στο ρέμα Βαλλάριας στη Χ.Θ. 9+341 της αρτηρίας.
 • Την εκατέρωθεν επέκταση υφιστάμενου Τεχνικού στη Χ.Θ. 11+966 της αρτηρίας, με κιβωτοειδείς οχετούς 7,00 x 2,40 m.
 • Την εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED):
 • -στην περιοχή του Κυκλικού Κόμβου αλλά και των Ισόπεδων Κόμβων των παραδρόμων (δεξιού προς ΚΤΕΟ & αριστερού προς Τερψιθέα)
 • στην περιοχή της Κάτω Διάβασης (και στους δύο παράδρομους)
 • -στις συμβολές των δημιουργούμενων παράδρομων με τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχούλας

 

Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της οδικής ασφάλειας

Η υπάρχουσα οδός, παρουσιάζει πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους (συμβατικά και βαρέα οχήματα) καθώς αποτελεί τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου αλλά και του Διεθνούς. Ο ιδιαίτερα αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος που παρατηρείται στο εν λόγω οδικό τμήμα σε συνδυασμό με τα ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά της διατομής σε τμήματα του εξεταζόμενου οδικού τμήματος, όπως μικρό πλάτος οδού (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση), απουσία διαχωρισμού των αντίθετων κινήσεων και έλλειψη παράπλευρου δικτύου το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο από την άποψη της οδικής ασφάλειας και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων Επίσης στην περιοχή ασκούνται έντονα γεωργικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα πολλά γεωργικά μηχανήματα να κάνουν χρήση της Ε.Ο. λόγω έλλειψης παράπλευρου δικτύου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επεμβάσεις που έχουν μελετηθεί να γίνουν στην οριζοντιογραφία, με τις οποίες ομαλοποιείται η υφιστάμενη γεωμετρία σε επικίνδυνες στροφές, απαλείφοντας τις δύο ομόρροπες καμπύλες της υπάρχουσας οδού.

Διαβάστε επίσης