Τοπικά

Ευχαριστήριο Γ. Μπαλατσού για την εκλογή του στο Δ.Σ. της Τράπεζας Θεσσαλίας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μεριδιούχους, που με εμπιστεύθηκαν και συνέβαλαν στην εκλογή μου, ως μέλος του νέου Δ.Σ. της Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας.

Υπόσχομαι με τις γνώσεις μου και την μακράν εμπειρία μου ως δικαστής ότι θα αγωνιστώ για την ανάπτυξη της Τράπεζας και την αναβάθμιση της διοικήσεως της.
Ως όργανο της διοικήσεως θα συμμετέχω στην λήψη των αποφάσεων με γνώμονα την διαφάνεια, τη νομιμότητα και την δικαία και ίση μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μεριδιούχων.

Με τιμή
Γεώργιος Μπαλατσός
Μέλος του Δ.Σ. της Συν.Τράπεζας Θεσσαλίας

Διαβάστε επίσης