Τοπικά

Ημέρα καριέρας αύριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877, και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, συνδιοργανώνει  με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Θεσσαλίας Ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

 

Μέσω της ενημερωτικής εκδήλωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να θέσουν ερωτήματα, να λύσουν απορίες και να αποκτήσουν μια τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κατ’ επέκταση στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση θα υλοποιηθεί σε τρεις ημέρες και συγκεκριμένα την Τετάρτη 29, την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, με ώρα έναρξης 15:00 και εκτιμώμενη διάρκεια τεσσάρων ωρών.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m1c586270eae5a2341d9ff12d73917bf6

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2023

 

15.00 – 15.10 Καλωσόρισμα από το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ. / σύντομη παρουσίαση από την Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Β/Θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, κ. Φωτεινή Κουτσοπούλου.

 

15.10 – 15.30 Παρουσίαση του Τμήματος Κτηνιατρικής από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σκαμπαρδώνη Βασίλειο.

 

15.30 – 15.50 Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτισμού – Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών από την κ. Χατζοπούλου Κατιφένεια.

 

15.50 – 16.10 Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Διγγελίδη Νικόλαο.

 

16.10 – 16.30 Παρουσίαση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Μούτου Αικατερίνη.

 

16.30 – 16.50 Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Λουκά Ζαχείλα

 

16.50 – 17.10 Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Αναγνωστόπουλο Ιωάννη και τον κ. Ιακωβίδη Δημήτριο, Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος.

 

17.10 – 17.30 Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης από την Επ. Καθ. κ. Μάρθα Κατσαρίδου και τον κ. Τεντολούρη Φίλιππο.

 

17.30 – 17.50  Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από τον Καθηγητή κ. Καραμάνο Σπυρίδωνα.

 

17.50 – 18.10 Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από τον Επ. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ιωάννη.

 

18.10 – 18.30  Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από την Καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Σταυρούλα Καλδή.

 

18.30 – 18.50 Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από τον Επ. καθηγητή κ. Σάββα Σπανό.

 

18.50 – 19.10 Παρουσίαση του Τμήματος  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος.

 

ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2023

 

15.00 15.30 Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές  – Παρουσίαση από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής κ. Μάγδα Νικολαραΐζη, του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και της δομής «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» – Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

15.30 – 15.50 Παρουσίαση του Τμήματος Ιατρικής από τον Αν. Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ζιμπή Αριστείδη.

 

15.50 – 16.10  Παρουσίαση του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών από τον Αναπληρωτή καθηγητή και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Κιοσσέ Σπυρίδωνα.

 

16.10 – 16.30 Παρουσίαση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής από τον Επίκουρο καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Γιαννούλη

 

16.30 – 16.50 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας από τον Καθηγητή  κ. Βλαχογιάννη Μιχαήλ

 

16.50 – 17.10 Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής από τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Καρακασίδη Θεόδωρο και τον Καθηγητή κ. Βαβουγυιό Διονύσιο.

 

17.10 – 17.30 Παρουσίαση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  από τον Επ. Καθηγητή κ. Ιατρέλλη Όμηρο.

 

17.30 – 17.50 Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από τον Αν. Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος κ. Ανδρέα Κουτούπη.

 

17.50 – 18.10 Παρουσίαση του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από τον  Aν. Καθηγητή κ. Σωτηρίου Χρήστο

 

18.10 – 18.30 Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής από την Καθ. κ. Μαλλιαρού Μαρία.

 

18.30 – 18.50 Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Δέλτσου Ελευθερία.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2023

 

15.00 – 15.20 Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών από τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Καραχάλιο Νικόλαο.

 

15.20 – 15.40 Παρουσίαση του Τμήματος Περιβάλλοντος από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή κ. Προβίδα Ευθύμιο.

 

15.40 – 16.00 Παρουσίαση του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, από την Αν. καθηγήτρια, κ. Λαχανά Ελένη.

 

16.00 – 16.20 Παρουσίαση του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας από τον  Αν. Καθ. κ. Ανδρούτσο Οδυσσέα.

 

16.20 – 16.40  Παρουσίαση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας από τον Επ. Καθ. κ. Βαγρόπουλο Στυλιανό.

 

16.40 – 17.00 Παρουσίαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον  Επ. Καθηγητή κ. Ψυχογυιό Δημήτριο.

 

17.00 – 17.20 Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από την Καθ. κ. Ευτυχία Ναθαναήλ.

 

17.20 – 17.40 Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον Καθηγητή κ. Κουκούμιαλο Στυλιανό του Τμήματος.

 

17.40 – 18.00  Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής από τον Επ. Καθηγητή κ. Γιοβανούδη Ιωάννη.

 

18.00 – 18.20 Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, από τον Επ. Καθ. κ. Γουργιώτη Ανέστη.

 

18.20 – 18.40 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σεραφείμ Παπαδόπουλο.

 

18.40 – 19.00 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος από τον Καθ. κ. Αθανασίου Χρήστο.

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας προσκαλούν μαθητές / μαθήτριες και κηδεμόνες να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή ενημέρωση, να γνωρίσουν και να μελετήσουν τις προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην εκπαίδευση και στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης