Τοπικά

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 διεξήχθη ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά». Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο συνεργάτης του σχολείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού  κ. Στράτος  Στρατηγάκης. Ο κ. Στρατηγάκης είναι μαθηματικός, εκπαιδευτικός συντάκτης της ηλεκτρονικής εφημερίδας Naftemporiki,  καθώς και δημιουργός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας ‘’Οδηγός Σταδιοδρομίας’’, μία σελίδα που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για κάθε μαθητή.  Με την ιδιότητά του ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας έδωσε χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και μαθητές που αφορούσαν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής, την αποδοτική μελέτη, την ορθή διαχείριση χρόνου, τις επιλογές σπουδών καθώς και τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

 

Η ομιλία χωριζόταν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της ομιλίας απευθυνόταν στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Αρχικά, έγινε αναφορά στην αξία του κατάλληλου προγραμματισμού της σχολικής ζωής, ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου οι μαθητές να ανταπεξέλθουν στον καθημερινό φόρτο εργασίας. Έπειτα, ο κύριος Στρατηγάκης εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ιεραρχούνται οι υποχρεώσεις των μαθητών σε καθημερινή βάση και έδωσε χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη δυνατή συγκέντρωσή τους. Τόνισε τη σημασία των διαλειμμάτων, της ξεκούρασης, της αποφυγής αντιπερισπασμών κατά τη διάρκεια της μελέτης, όπως το κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και την ανάγκη πολύπλευρου προσανατολισμού στη μελέτη. Διατυπώθηκαν, επίσης,  οι διαφορές ανάμεσα στους οπτικούς, ακουστικούς, κιναισθητικούς και  λεκτικούς τύπους μαθητών για την καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

Το δεύτερο μέρος της ομιλίας απευθυνόταν στους μαθητές της Γ Λυκείου και αφορούσε στη σωστή επιλογή σπουδών και την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Στο σημείο αυτό, ο κ. Στρατηγάκης τόνισε την αναγκαιότητα προσαρμογής στα τρέχοντα δεδομένα εύρεσης εργασίας καθώς και το πόσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή σπουδών ώστε οι νέοι να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους. Τέλος,  έγινε αναφορά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και στο πόσο σημαντικό είναι να αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να αποφευχθούν λάθη τα οποία, μελλοντικά, θα μπορούσαν να κοστίσουν στους μαθητές.

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Στρατηγάκης παρότρυνε τους μαθητές του Λυκείου να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να δείξουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, να μην εγκαταλείπουν παρά τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν και να αντιληφθούν της σημασία του να θέτουν επιτεύξιμους στόχους.

 

 

Γιαγιάκου Ευαγγελία – Καραθάνου Δήμητρα

Μαθήτριες Α Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ‘’Αθηνά’’

Διαβάστε επίσης