Ροή Τοπικά

Η “Ιερά Σινδόνη” και η σχέση της με την Πύλη. Νέα βιβλία του Χάρη Κουδούνα

Ο εκ Τρικάλων καταγόμενος και στην Ιταλία διαπρέπων συγγραφέας Χάρης Κουδούνας μέσα από δυο νέα συγγραφικά του έργα μας καθηλώνει.

Πρόκειται για την “Η Ιερά Σινδόνη & η Αγία Οικία της Θεοτόκου” και το “Γλωσσάρι της Ψυχής”.

Ειδικά το πρώτο, “Η Ιερά Σινδόνη & η Αγία Οικία της Θεοτόκου” έχει αναφορές και στην περιοχή μας καθώς περιγράφει τη σύνδεση της Πύλης με την Αγία Οικία της Θεοτόκου στο Λορέτο.

Πρόκειται για μελέτη, εκτεταμένη σε τρία μέρη, αρχίζοντας ειδικά από τον “διάδρομο της Ναζαρέτ”, αποτελεί μία συμβολή στραμμένη στο να παρέχει εφικτές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και να επιδιώξει με αυτές, στο να διαμορφώσει υποθέσεις, που αφορούν την τοποθεσία που θα μπορούσε να είχε φιλοξενήσει έστω και για λίγο διάστημα την Σινδόνη πρώτα και στη συνέχεια ή ταυτόχρονα, την Αγία Οικία της Θεοτόκου.
Η παρούσα έρευνα, προτίθεται στο να ανασχηματίσει την παλαιά “Οδό των Αγγέλων”, τοποθετούμενη μεταξύ του Δουκάτου των Αθηνών, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, μία από τις τέσσερις πορείες – την τρίτη, σε χρονολογική σειρά – ακολουθούμενη από την μετατόπιση της Αγίας Οικίας, πρίν την άφιξή της στο Λορέτο. Τίθεται ο στόχος επίσης, της παροχής πληροφοριών σχετικά με την “συζητημένη διέλευση” της Σινδόνης από την Αθήνα, τοποθετώντας υπό έμφαση, ορισμένα σημαντικά στοιχεία που τα δύο κειμήλια (η Σινδόνη και η Αγία Οικία του Λορέτο), έχουν από κοινού. Η μελέτη παρέχει καινούργια κριτήρια αξιολόγησης, έτσι ώστε να υπάρξει η περισυλλογή και ο ανασχηματισμός των ενδεχόμενων “κενών” της ιστορίας, καθώς και της γνώσης, σχετικά με τα παλαιά κάστρα της Θεσσαλίας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα αρχαία σύμβολα που και σήμερα υπάρχουν ακόμη στα μοναστήρια και στις βυζαντινές εκκλησίες του 12ου και 13ου αιώνα, σημαντικές στάσεις στο έπος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Κομνηνών και αργότερα, των Αγγέλων Δούκα Κομνηνών.

Διαβάστε επίσης