Τοπικά

Η Καλαμπάκα τιμά τον Πολιούχο της Άγιο Βησσαρίωνα. Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τον Πολιούχο της Άγιο Βησσαρίωνα τιμά την ερχόμενη εβδομάδα η Καλαμπάκα.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

 

Α΄ Τὴν Τρίτην 13ην Σεπτεμβρίου (προπαραμονήν):
Τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥραν 6.45΄, εἰς τὰ προπύλαια τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὑποδοχὴ τῆς τιμίας Κά-
ρας τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Δουσίκου Πύλης, ὑπὸ τοῦ Ποιμε-
νάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ ἐν συνεχείᾳ, θά ψαλῇ ὁ μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς
τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Β΄ Τὴν Τετάρτην 14ην Σεπτεμβρίου (παραμονήν):
Τὸ πρωΐ θὰ τελεσθῇ ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία μετὰ θείου Κηρύγματος.
Ἡ τελετὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τελεῖται μετὰ τὴν Δοξολογίαν τοῦ Ὄρθρου
(περὶ ὥραν 8.45΄π.μ.).
Τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥραν 7.00΄, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν θὰ ψαλῇ
ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, συμπαραστατούμενος
ὑπὸ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καὶ Ῥεντίνης κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Καστορίας κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ καὶ τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.
Ἐν συνεχείᾳ καὶ περὶ ὥραν 8.15 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς
Εἰκόνος καὶ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου, διὰ τῶν ὁδῶν Βλαχάβα καὶ Τρικάλων. Εἰς
τὴν κεντρικὴν πλατεῖαν Ῥῆγα Φερραίου θὰ εὐλογηθῇ ἡ Ἀρτοκλασία καὶ θὰ κηρύξῃ
τὸν θεῖον λόγον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
Κατόπιν θὰ ἐπιστρέψωμεν διὰ τῶν ἰδίων ὁδῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν διὰ τὴν Ἀπό-
λυσιν.

Γ΄ Τὴν Πέμπτην 15ην Σεπτεμβρίου (κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς):
Τὸ πρωΐ καὶ ὥραν 7.00΄, θὰ ψαλῇ ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνδυθῇ τὰ ἱερὰ
Ἄμφια εἰς τὸν Σολέα καὶ θὰ προεξάρχῃ τῆς πολυαρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας, ἐνῷ τὸν
θεῖον λόγον θὰ κηρύξῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. ΠΛΑ-
ΤΩΝ.

Διαβάστε επίσης